Naar de notaris

Home » Naar de notaris
8.5

Naar de notaris

De meeste mensen hebben zelden met een notaris te maken. De mensen die wel bij een notaris komen, doen dat ook maar enkele keren in hun hele leven. Een enkeling heeft veel met notarissen van doen, zoals makelaars, accountant, banken en hypotheekverstrekkers.

Het beroep is van oudsher een vak met veel aanzien. De notaris behoorde tot de notabelen van het dorp, samen met de burgemeester, de huisarts, de rechter en de advocaat. Ondanks dat de samenleving minder van dit onderscheid kent, speelt het nog steeds een rol.

Je ziet het ook nog terug. De vergoeding die je aan de notaris betaalt, noem je bijvoorbeeld honorarium, dat ereloon betekent.

Notaris een beroep met publieke taken

De notaris is ondernemer, maar heeft ook overheidstaken. Zo is hij verantwoordelijk voor diverse controles van partijen bij een akte. Bij iedere transactie moet hij of zij de herkomst van geld natrekken. Alle transportaktes en hypotheekaktes moeten bijgewerkt in het Kadaster. Rechtspersonen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, testamenten en levenstestamenten in register. Dat zijn allemaal wettelijk verplichte taken, waar vaak ook kosten aan hangen. Die kosten brengt de notaris één op één bij de klant in rekening. Je noemt dat verschotten.

Tegelijk is een notaris ondernemer. Hij of zij heeft een winkel. Klanten moeten tevreden zijn, prijzen concurrerend in de regio, personeel tevreden en ook gewoon kerstpakketten en printerpapier aanschaffen. Die twee functies kunnen met elkaar botsen. Bijvoorbeeld lang niet alle klanten vinden het fijn als er van alles uitgezocht en vastgelegd gaat worden.

Wat is het verschil tussen een notaris en een doehetzelfnotaris

de notaris

Lang niet iedere notaris wil met ons samenwerken. In Nederland is een reeks van kantoren die met ons samenwerken. Alle kantoren die met ons samenwerken doen dat tegen de door ons vastgestelde lage prijzen. De aktes die wij aanbieden aan het kantoor zijn standaard. Dat vindt niet iedereen prettig, die notarissen vinden vaak onze prijzen te laag.

Ook is er verschil in werkwijze. Maak je een akte via ons, dan heb je geen voorgesprek, je zoekt zelf je informatie uit. De informatie op onze site is honderden malen groter dan je in welk gesprek dan ook ooit zou kunnen aanhoren. Ondanks dat, je moet het zelf zoeken en zelf lezen. Dat is een gigantisch verschil met de oude werkwijze. Daarbij had je eerst een gesprek, kopje koffie, kletsje. Daarop ontving je een conceptakte, je belde met je vragen en opmerkingen en ontving een nieuw concept. Dan kwam je om te tekenen, weer een kopje koffie en een kletsje. Uiteindelijk betaalde je natuurlijk ieder uur dat er in jou is gestoken. Zo gaat het niet via DoeHetZelfNotaris. Je maakt in je eigen tijd, op jouw moment, jouw eigen concept. Dat stuur je aan de notaris, eenmalig gesprek met toelichting en ondertekening. De notaris voldoet ook bij ons aan zijn wettelijke plicht zoals recherche en belehrung of zorgplicht.

Dat nieuwe werken spreekt niet iedereen aan. Maar in onze ogen is het wel de toekomst.

Tevreden of ontevreden

De meeste contacten tussen de notaris en de klant gaan goed tot zeer goed. Soms gaat het niet zo makkelijk. De verwachtingen zijn niet goed afgestemd, iets kan niet, of de notaris maakt een fout. Dat kan natuurlijk, er worden immers honderdduizenden aktes per jaar gemaakt. Er zijn veel manieren om je complimenten door te geven. Rechtstreeks, of via een beoordelingssite.

Als je niet tevreden bent zijn er ook veel mogelijkheden. Om te beginnen, neem altijd contact op het kantoor (of met ons als het via ons liep). Alle kantoren hebben interne klachtenregelingen, daarna zijn er nog veel meer mogelijkheden, geschillencommissie, tuchtrecht of zelfs strafrecht. Je kunt ook een slechte beoordeling geven online, vaak zelfs anoniem. Dat lost niets op, maar misschien lucht het wel op.

Organisatie en toezicht

Logo Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Omdat de notarissen een zeer belangrijke rol hebben in het juridisch stelsel in Nederland is er ook veel toezicht op hun handelen. Om te beginnen zijn alle notarissen lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de KNB. Die organisatie is belangenbehartiger voor de notaris.

Dan staan alle notarissen onder permanent toezicht van het Bureau Financieel Toezicht, het BFT. Die kijkt of de notarissen hun administratie op orde hebben en zorgvuldig omgaan met het geld dat ze onder hun beheer hebben.

Ook is er toezicht van de AFM, de Fiod en anderen zoals de meldplicht bij de Financiele Inichtingen Unit, de FIU.

Lees meer over de notaris