Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?

Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?

Home » Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?
8.6
Wat is het kwaliteitsfonds van het notariaat?

Het kwaliteitsfonds is een potje in beheer bij de KNB. Hieruit betalen ze het toezicht op het notariaat. Ook keert het fonds uit als een notaris door fraude failliet gaat. In die gevallen dekt de verzekering meestal niet.

Heffing Kwaliteitsfonds notariaat

Per 1 augustus 2018 moeten notarissen een bijdrage leveren aan het Kwaliteitsfonds Notariaat. Deze bijdrage heet heffing kwaliteitsfonds notariaat. Met de opbrengsten wordt het toezicht en tuchtrecht voor notarissen bekostigd. Het fonds is er ook voor als een notaris door fraude failliet gaat. Het is dus een verzekering voor alle afnemers van notariële producten. Ook zal uit het fonds de vervanging van geschorste notarissen worden betaald. Een andere notaris neemt dan tijdelijk de zaken waar. Zodat de klanten niet de dupe worden.

Deze bijdrage zal worden doorberekend aan klanten via een heffing op aktes. Uiteraard zal dit duidelijk en apart op de offerte staan als heffing voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. De notaris zal dat bedrag vervolgens overdragen aan de KNB.

Hoogte heffing op akte

Bij het opmaken van een akte zal een bedrag in rekening worden gebracht. Die bijdrage per akte is € 9,95 (inclusief btw). Dus € 8,22 exclusief en € 1,73 btw. De hoogte van deze heffing is bij iedere notaris gelijk en iedere notaris moet die heffing in rekening brengen. Je kunt dus ook geen prijsafspraken maken over de (hoogte van de) heffing.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris