Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?

Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?

Home » Hoeveel heffing Kwaliteitsfonds notariaat?
8.5

Heffing Kwaliteitsfonds notariaat

Wat is de hoogte van de heffing voor het Kwaliteitsfonds Notariaat?

Per 1 augustus 2018 moeten notarissen een bijdrage leveren aan het Kwaliteitsfonds Notariaat. Deze bijdrage heet heffing kwalititesfonds notariaat. Met de opbrengsten wordt het toezicht en tuchtrecht voor notarissen wordt bekostigd. Het fonds is er ook voor als een notaris door fraude failliet gaat. Het is dus een verzekering voor alle afnemers van notariële producten. Ook zal uit het fonds de vervanging van geschorste notarissen worden betaald. Een andere notaris neemt dan tijdelijk de zaken waar, zodat de klanten niet de dupe worden.
Deze bijdrage zal worden doorberekend aan klanten via een heffing op aktes. Uiteraard zal dit duidelijk en apart op de offerte staan als heffing voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. De notaris zal dat vervolgens overdragen aan de KNB, waarmee het Kwaliteitsfonds wordt gevuld.

Hoogte heffing op akte

Bij het opmaken van een akte zal een bedrag in rekening worden gebracht. Die bijdrage per akte is € 9,95 (inclusief btw), dus € 8,22 exclusief € 1,73 btw. De hoogte van deze heffing is bij iedere notaris gelijk en iedere notaris moet die heffing in rekening brengen. Je kunt dus ook geen prijsafspraken maken over de (hoogte van de) heffing.

Lees meer over Vraag het de notaris