Kwaliteitsfonds Notariaat

Kwaliteitsfonds Notariaat

Home » Woordenboek » Kwaliteitsfonds Notariaat
8.5

Betekenis Kwaliteitsfonds Notariaat

Het Kwaliteitsfonds Notariaat is een fonds waarmee de kosten van de KNB voor toezicht op notarissen en tuchtrecht worden betaald. Hiermee kan de kwaliteit van het notariaat worden bewaakt. Daarnaast worden met dit fonds de kosten van maatregelen na ontzetting of schorsing van notarissen gefinancierd. Aktes blijven dan toegankelijk en de dienstverlening aan de klant kan dan worden voortgezet.

Heffingen op aktes

De gelden van dit fonds wordt gevormd door heffingen op aktes die notarissen per 1 augustus 2018 in rekening brengen bij het opmaken van een akte. Uiteraard staat dit duidelijk aangegeven op de offerte van de akte.