Tuchtrecht

Tuchtrecht

Home » Woordenboek » Tuchtrecht
8.6

Wat is het tuchtrecht?

Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak.

Logo Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), dan kan de klant zijn klacht voorleggen aan de tuchtrechter. Dit geldt ook indien de notaris een beroepsfout heeft gemaakt.
Het tuchtrecht voor notarissen bestaat uit twee instanties, de kamers voor het notariaat en in hoger beroep de notariskamer bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Het tuchtrecht regelt de tuchtprocedure en wat de gevolgen zijn voor de notaris. Let wel op: via deze procedure kan je geen schadevergoeding eisen. Ook gaat het hier niet over de hoogte van de rekening van de notaris. Dat moet via de Geschillencommissie Notariaat (tot een schadevergoeding van € 10.000) of de rechtbank.
Tuchtrecht is bedoeld om uitspraken te doen over de uitoefening van het vak. De uitspraak kan beroepsmatig vergaande gevolgen hebben, de notaris kan bijvoorbeeld worden ontslagen of geschorst.
Juridische basis: Artikel 93 lid 2 Wna Wet op het Notarisambt

    Lees meer over Tuchtrecht op Wikipedia

    .