Notariskamer Gerechtshof Amsterdam

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam

Home » Woordenboek » Notariskamer Gerechtshof Amsterdam
8.5

Betekenis Notariskamer Gerechtshof Amsterdam

De RechtspraakDe Notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam is de instantie voor hoger beroep bij uitspraken van de kamers voor het notariaat. Tegen een uitspraak van deze kamers staat hoger beroep open bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit beroep moet binnen zes weken na de uitspraak in eerste instantie ingediend. Het tuchtrecht voor het notariaat kent twee instanties.
Het hof behandelt de zaak opnieuw in volle omvang. Dat betekent dat het Hof naar alle aspecten van de zaak kijkt. Ze doet het werk van de kamer voor het notariaat dus opnieuw. Maar het betekent ook dat het hof geen rekening mag houden met klachten of klachtonderdelen die je pas in hoger beroep aanvoert.
Juridische basis: Artikel 93 lid 2 Wna Wet op het Notarisambt

  -   Het meervoud van Notariskamer Gerechtshof Amsterdam is Gerechtshoven

Lees meer over Notariskamer Gerechtshof Amsterdam op rechtspraak.nl