Betekenis Notariswet

De Notariswet (de Wet op het notarisambt) bevat regels over de notaris, zijn bevoegdheden, zijn wettelijke plichten en de eisen waaraan de notariële akte moet voldoen. Zo bepaalt de Notariswet dat de notaris een zorgplicht en een onderzoeksplicht (rechercheplicht) heeft.
De Wet op het notarisambt is gratis te vinden op wetten.nl

  -   Afkorting van Notariswet: Wna

Heeft onze uitleg je verder geholpen?