Notaris

Notaris

Home » Woordenboek » Notaris
8.6

Wat is een notaris?

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ze staan onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en vallen onder het speciale tuchtrecht voor notarissen.

Notarissen werken op een notariaat. Daar werken ze meestal samen met kandidaat notarissen en notariële medewerkers.

Je kunt meer lezen over notarissen op de site van de KNB.

  • Het meervoud van notaris is notarissen

Lees meer over Notaris op Wikipedia