Authentieke akte

Authentieke akte

Home » Woordenboek » Authentieke akte
8.5

Wat is een authentieke akte?

Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter.
Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken.

Je kan van een authentieke akte een kopie krijgen, dat noemen we juridisch een afschrift. Wil je een officiële kopie dan heet dat een grosse.

  • Het meervoud van authentieke akte is authentieke aktes

Lees meer over Authentieke akte op Wikipedia