Afschrift

Afschrift

Home » Woordenboek » Afschrift
8.6

Wat is het afschrift?

Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut). Een afschrift kan je herkennen doordat er ‘’uitgegeven voor afschrift’’ op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte. Het is eigenlijk een gewaarmerkte kopie.

Recht op afschrift?

Alleen de personen die in de akte zijn genoemd hebben recht op een afschrift. Dat zijn bijvoorbeeld de comparanten en erfgenamen. Alleen zij hebben namelijk een geldig belang.

Daarnaast wordt dit begrip ook gebruikt voor andere soorten documenten. Zo kan je bij het Kadaster een afschrift opvragen van bijvoorbeeld leveringsaktes, hypotheekaktes, verklaringen van erfrecht en aktes van erfdienstbaarheid. Daarnaast is bijvoorbeeld een grosse van een rechterlijk vonnis ook een afschrift.

  • Het meervoud van afschrift is afschriften