Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Home » Woordenboek » Verklaring van erfrecht
8.6

Wat is een verklaring van erfrecht?

verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een onderzoeksverslag. In dit verslag stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn in een bepaalde erfenis.

De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht. In de verklaring staat ook wie bevoegd is om betalingen en andere handelingen voor de afhandeling van de erfenis te doen. Op grond van de verklaring geeft vervolgens de bank de rekening vrij aan de erfgenamen. Ook voor overlijdenspensioenen is vaak een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Het is als het ware het toegangsbewijs tot de erfenis.

Lees ook: Waarom heet het een verklaring van erfrecht?

  • Het meervoud van verklaring van erfrecht is verklaringen van erfrecht
  • De afkorting van verklaring van erfrecht is VvE

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 4:188 Burgerlijk Wetboek.

Lees meer over Verklaring van erfrecht op Wikipedia

.