Waarom een Verklaring van Erfrecht

Stappenplan voor je akte

Na het overlijden kunnen de erfgenamen niet altijd zo maar aan de erfenis komen. Het is immers voor buitenstaanders niet direct zichtbaar wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of anderen verlangen in dan vaak een zogeheten Verklaring van Erfrecht. In een verklaring van erfrecht zet de notaris wie de daadwerkelijke erfgenamen zijn. Ook voor de verkoop van een huis van de overledene heb je een verklaring van erfrecht nodig. Anders is bij de verkoop niet duidelijk wie er gerechtigd is tot levering. We hebben op een rijtje gezet welke stappen jullie moeten nemen om een Verklaring van Erfrecht aan te vragen.

 

Zekerheid voor de bank

Als iemand is overleden dan kunnen de erfgenamen de erfenis opvragen. Dat kan bijvoorbeeld een banktegoed zijn, of de verkoop van een huis. De bank kan niet zomaar uitbetalen. Als de bank namelijk aan de verkeerde partij uitbetaalt is zij aansprakelijk voor de schade. Daarom vragen banken bij een hoger banksaldo een Verklaring van Erfrecht. Die verklaring is niet altijd nodig. De banken hebben een richtlijn opgesteld wanneer zij die verklaring opvragen. De banken vinden dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, er geen testament is en het saldo op de rekening niet hoger is dan 100.000,-. Alleen als het saldo hoger is of in complexe situaties is de verklaring nog wel nodig.

 

Voordelen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een Verklaring van Erfrecht.

 • Ons tarief is all in
 • Eerste 3 erfgenamen in tarief
 • In 20 minuten klaar
 • Eén verklaring, overal geldig
 • Grotendeels online
 • Betaal pas aan het einde van het traject

 

Wat regel ik hier?

Je hebt een Verklaring van Erfrecht nodig omdat de bank of een andere instanties daarom heeft gevraagd.

 • Het betreft een eenvoudige situatie
 • Een Nederlandse Verklaring van Erfrecht (geen Europese dus)
 • Alle erfgenamen willen de erfenis zuiver aanvaarden
 • Gegevens van alle erfgenamen zijn bekend

 

Wat doet de notaris voor een Verklaring van Erfrecht

De notaris zoekt aan de hand van de wettelijke regels en een eventueel testament uit wie de erfgenamen zijn.
Bovendien zoekt hij in de gemeentelijke registers of er nog andere erfgenamen zijn, een zogeheten erfgenamenonderzoek. Het kan zijn dat er onbekende kinderen zijn of andere erfgenamen. De verklaring van erfrecht hoeft niet gemaakt te worden door de notaris die een eventueel aanwezig testament heeft opgesteld.
Als de notaris zeker weet wie de erfgenamen zijn, dan zet hij dat in een verklaring. Daarmee heeft de bank of andere partij zekerheid dat er met de juiste persoon zaken wordt gedaan.

 

Wat kan ik zelf doen voor een Verklaring van Erfrecht?

Voor het opstellen van een Verklaring van Erfrecht heeft de notaris veel gegevens nodig. Die kun je deels zelf verzamelen. Hierdoor heeft de notaris minder werk. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je elders kan vinden.
De verklaring in enkele stappen:

 1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene en eventuele erfgenamen.
 2. Beantwoord de vragen over een mogelijke testament, huwelijkse voorwaarden en dergelijke.
 3. Geef de opdracht.
 4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.
 5. De notaris zoekt in het Centraal Testamentenregister of er een testament is en zo ja van welke datum.

Je moet zelf een kopie van het testament aan de notaris sturen. Als je geen kopie van het testament hebt zal de notaris dit opvragen bij de notaris die dit bewaart. Je bent dan kosten verschuldigd die de notaris moet maken om die kopie te krijgen. De kosten voor het opvragen van een testament verschillen. Notarissen die de kopie verschaffen vragen verschillende bedragen.

 

Extra mogelijkheid: inschrijven bij kadaster

Je kan de Verklaring van Erfrecht ook direct laten inschrijven in het kadaster. Dat wil zeggen dat een woning (of ander registergoed) op naam van de erfgenamen wordt gezet. Dat is noodzakelijk bij latere verkoop. Wij doen dat voor €45,– als je de opdracht direct geeft bij het opstellen. Bovendien ontvang je dan de WOZ en andere stukken op de juiste naam.

Hoe lang duurt het afgeven van de Verklaring van Erfrecht?

Het afgeven van een Verklaring van Erfrecht kan in een paar weken geregeld zijn. Helaas kan het soms lang duren, wel maanden. Waarom is dat toch? Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen. Hij moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris. Hij moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat hij uit moet zoeken of er kinderen zijn. Dat klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden, of uit andere relaties. Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Die erfgenamen moeten bijvoorbeeld een kopie van hun ID bewijs opsturen. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een Verklaring van Erfrecht, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Verklaring voor alle erfgenamen dat ze de erfenis aanvaarden
 • Controle van ID gegevens van alle erfgenamen
 • Handmatig erfgenamenonderzoek bij gemeente (op nacalculatie)
 • Eigen dashboard

 

Complexiteitstoeslag

Zijn er meer dan zes erfgenamen? Dan komt er op het tarief een toeslag van € 100,– Dat bedrag is nodig omdat de notaris bij een dergelijke groep meer werk heeft aan het coördineren. Alle gegevens van de erfgenamen moeten op het juiste moment bij elkaar komen. Hoe groter de groep hoe meer werk dit in de praktijk blijkt te zijn.

Lees meer