Verklaring van erfrecht

Home » Verklaring van erfrecht
8.6

De verklaring van erfrecht heb je nodig nadat iemand is overleden. Je hebt die niet altijd nodig, maar wel als de bank daarom vraagt. Met de verklaring van erfrecht toon je aan wie de erfgenamen zijn. De verklaring moet opgesteld zijn door een notaris. Die doet een reeks onderzoeken, naar een testament, in registers bij de gemeente en dergelijke. Op grond van dat onderzoek verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn. Zo staat voor iedereen daarna vast dat ze zaken doen met de juiste persoon.
Daarom moet de verklaring van erfrecht ook ingeschreven in het kadaster. Dan staat ook daar vast wie de eigenaar is van het onroerend goed.
De site DoeHetZelfNotaris is een van de snelste en goedkoopste plekken om een dergelijk document te regelen. Door een vergaande specialisatie en samenwerking met een aantal banken zijn wij de grootste van Nederland. Je geeft de opdracht eenvoudig met ons duidelijke formulier.

Hoe controleren op testament?

Hoe weet ik of iemand een testament had? Nadat iemand is overleden kan je bij het Centraal Testamentenregister opvragen of iemand een testament had. Je kan in Nederland niet uitzoeken of een nog levend iemand een testament heeft. Dat is geheim...

Lees meer