Voor wie is post aan de erven van?

Voor wie is post aan de erven van?

Home » Voor wie is post aan de erven van?
8.6
Voor wie is post aan ‘de erven van …’?

Post die is gericht aan ‘de erven van …’ is voor alle erfgenamen van de overledene. Degene die de brief ontvangt moet deze delen met de andere erfgenamen.

Post aan de erven van

Bij correspondentie over de afwikkeling van een nalatenschap is het gebruikelijk dat de afzender de aanhef of adressering de erven van‘ of de ‘erven van wijlen’ gebruikt. Dat zijn dan de gezamenlijke of alle erfgenamen van de overleden persoon waarop de brief betrekking heeft.

Alle erfgenamen

Bij ontvangst van een brief met deze aanhef is deze dus bedoeld voor alle erfgenamen van de overledene. De ontvanger van de brief mag die brief en de inhoud ervan dus niet voor zichzelf houden. Als er een executeur is, dan moet die ook kennis kunnen nemen van de brieven die gaan over de nalatenschap.

Afwikkeling van nalatenschap

Deze adressering wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het afwikkelen van de gelden op de bankrekeningen van de overleden erflater. Daarbij kan de bank de tenaamstelling van de bankrekening veranderen in ‘de ervan van’. Vaak vraagt de bank een verklaring van erfrecht om de tenaamstelling van de bankrekening definitief te wijzigen.

Soms niet bekend met overlijden

erven van

Bepaalde instellingen en instanties, zoals gemeenten, banken en levensverzekeraars, gebruiken in brieven de aanhef ‘de ervan van’. Dat doen ze als bij hen bekend is dat de eigenlijke geadresseerde is komen te overlijden. Als dat bij een instelling of instantie niet bekend is, dan zullen zij, hoe naar dat ook is, brieven en e-mails versturen naar de overledene alsof hij of zij nog levend is. Om dat in het vervolg te voorkomen, is het verstandig om aan de betreffende instanties en instellingen door te geven dat de geadresseerde is overleden. Dit voorkomt pijnlijke momenten voor de nabestaanden van de overleden erflater.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis