Niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden?

Niet opgenomen vakantiedagen en overlijden werknemer Wie heeft recht op niet opgenomen vakantiedagen bij overlijden van werknemer? Bij het overlijden van een werknemer moeten de betrokkenen veel zaken regelen. Eén van die zaken zijn eventueel niet opgenomen of genoten vakantiedagen. Vervallen die door het overlijden of vallen die in de nalatenschap? Einde arbeidsovereenkomst Als een

Wanneer en wie recht op overlijdensuitkering?

Recht op overlijdensuitkering Wanneer en wie heeft recht op de wettelijke overlijdensuitkering? Bij het overlijden van een werknemer moeten de betrokkenen veel zaken regelen. Eén van die zaken is de wettelijke overlijdensuitkering die de werkgever moet betalen. Wanneer en wie heeft iemand recht op deze uitkering? En hoe krijg je die uitkering? Recht op overlijdensuitkering

Wanneer gaat erfenis naar de Staat?

Erfenis of banktegoed naar de staat Wanneer gaat een erfenis of banktegoed naar de staat of overheid? Als na een erfgenamenonderzoek blijkt dat er geen erfgenamen (bekend) zijn of willen erven, is er sprake van een onbeheerde nalatenschap. Wat gebeurt er met die nalatenschap en wanneer gaat die naar de Nederlandse Staat? Rijksvastgoedbedrijf Nadat de onbeheerde nalatenschap is gemeld bij het

Wat verandert per 1 januari 2018 voor gemeenschap van goederen?

Gemeenschap van goederen per 1 januari 2018 Wat verandert er per 1 januari 2018 voor erfenissen bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap? Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wet die gevolgen heeft voor het huwelijk en geregistreerd partnerschap die zijn aangegaan op of na 1 januari 2018. Dat is de Wet beperking wettelijke

Wat als aangewezen persoon geen executeur wil zijn?

Aangewezen persoon wil geen executeur zijn Wat gebeurt er als een executeur zijn executeurstaak niet wil of niet kan aanvaarden? De overleden erflater kan in zijn of haar testament een persoon als executeur hebben aangewezen. Maar wat als die persoon uiteindelijk geen executeur wil of kan zijn en de executeurstaak afwijst? Geen verplichting Het aanvaarden