Moet ik het erfdeel uitkeren?

Moet ik het erfdeel uitkeren van mijn kinderen? Als langstlevende heb ik het vruchtgebruik over het erfdeel van mijn kinderen. Ik ben van plan te gaan samenwonen. Moet ik dan het erfdeel van de kinderen uitkeren? Dat hangt van de situatie af. Was er geen testament van jouw overleden partner? Dan is het wettelijk erfrecht

Onvindbare erfgenaam?

Wat te doen bij onvindbare erfgenamen en te verdelen erfenis? Bij het openvallen van een erfenis blijkt dat een of enkele erfgenamen van de overleden erflater niet kunnen worden bereikt, omdat ze onvindbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat ze lang geleden naar het buitenland zijn verhuisd en contact met familieleden daarom is verbroken. Vereffenaar of bewindvoerder aanwijzen