Hoe kom ik erachter of er een Spaans testament is?

Hoe kom ik erachter of er een Spaans testament is?

Home » Hoe kom ik erachter of er een Spaans testament is?
8.6
Hoe kom ik erachter of er een Spaans testament is?

In Nederland registreren notarissen testamenten in het Centraal Testamentenregister. In Spanje bestaat een vergelijkbaar register. Dat is het Registro General de Actos de Última Voluntad.

Controleren op Spaans testament van overledene

Spaans testament

Het kan voorkomen dat een overleden Nederlander, die in Spanje zijn laatste woonplaats had, in Spanje een testament heeft laten maken. Hoe kom je daar als nabestaande achter?

Spaans testamentenregister

In Nederland registreren notarissen testamenten in het Centraal Testamentenregister (CTR). In Spanje bestaat een vergelijkbaar register. Dat is het Registro de Actos de Ultima Voluntad.
Hierin wordt de naam van de testateur geregistreerd en de datum waarop het testament werd gepasseerd. Door het raadplegen van dat register kan je te weten komen of de overledene in Spanje een testament heeft laten registreren.

Procedure

In afwijking van Nederland kan je in Spanje bij leven opzoeken wie een testament heeft gemaakt. Je kunt het register alleen raadplegen voor personen die nog in leven zijn. Na het overlijden van de erflater kunnen verwanten van de overledene het register raadplegen. Je leest hieronder hoe dat kan:

  1. Je moet voordat je het inzageverzoek doet een overlijdensakte hebben. De overlijdensakte moet de namen van de ouders van de overledene bevatten.
  2. Vervolgens moet je de overlijdensakte overleggen aan de Spaanse instantie die het register bijhoudt.
  3. Je kunt de overlijdensakte overleggen en dus inzage krijgen in het Spaanse register vanuit Nederland via de website van het Ministerie van Justitie van Spanje. Je kunt het register ook per post aanschrijven. Het kan ook ter plaatse in Madrid in persoon worden geraadpleegd.

Een Spaanse notaris, rechter of advocaat kan het register ook raadplegen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Via het CTR

Het is ook mogelijk dat het Nederlandse CTR een verzoek doet aan het Spaanse testamentenregister. Je moet dan wel een reden hebben om het register te raadplegen. Bijvoorbeeld dat er aanleiding is om aan te nemen dat de overledene in dat land een testament heeft gemaakt. Neem hiervoor contact op met een Nederlandse notaris of het CTR.

Lees meer over het Spaanse testamentenregister en de procedure op de website van het Europees Netwerk van Testamentenregisters (ATERT) en Registro General de Actos de Última Voluntad.

Spaans testament in plaats van het Nederlandse testament

Het kan zijn dat iemand met een Spaans testament het Nederlandse testament heeft ingetrokken. Dat zou moeten blijken uit de tekst van dat testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis