Overlijdensakte

Overlijdensakte

Home » Woordenboek » Overlijdensakte
8.6

Wat is een overlijdensakte?

Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. Het is een uittreksel uit het overlijdensregister. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. In de praktijk ontvang je deze akte van de uitvaartondernemer.

Je kan zelf een afschrift aanvragen bij de gemeente. Dat is de gemeente waar de persoon is overleden. Dus dat hoeft niet de gemeente te zijn waar die persoon woonde. Je hebt het nodig om bijvoorbeeld bankrekeningen, huur of abonnementen op te zeggen.
Een afschrift van de overlijdensakte zal geld kosten.

De inhoud van de akte is geregeld in de Tiende afdeling Besluit burgerlijke stand 1994

  • Het meervoud van overlijdensakte is overlijdensaktes of overlijdensakten

De formele regeling staat op wetten.nl.