Overlijdensakte

Overlijdensakte

Home » Woordenboek » Overlijdensakte
8.5

Betekenis Overlijdensakte

Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. Het is een uittreksel uit het overlijdensregister. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. Je vraagt een afschrift aan bij de Gemeente. Dat is de gemeente waar de persoon is overleden. Dus dat hoeft niet de gemeente te zijn waar die persoon woonde. Je hebt het nodig om bijvoorbeeld bankrekeningen, huur of abonnementen op te zeggen. Je moet het document ook hebben voor een boedelvolmacht of Verklaring van Erfrecht.
Een afschrift van de overlijdensakte kan geld kosten.

  -   Het meervoud van Overlijdensakte is overlijdensaktes of overlijdensakten