Overlijdensregister

Overlijdensregister

Home » Woordenboek » Overlijdensregister
8.6

Wat is het overlijdensregister?

Plaatsnaambord Hilversum DoeHetZelfNotaris

Het overlijdensregister is een register waarin gemeenten het overlijden van personen registreren. Een belanghebbende kan een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen bij de gemeente waar de persoon is komen te overlijden. Dat document noem je een overlijdensakte

De  gemeente waar je dit moet opvragen, is meestal de woonplaats van de overledene. Is iemand in  het ziekenhuis overleden, dan moet je naar de gemeente waar het ziekenhuis staat.

Je hebt een uittreksel nodig als je bij het Centraal Testamentenregister (CTR) wilt nagaan of de overledene een testament heeft laten maken.
In de praktijk is het overlijdensregister geen afgezonderd register. Het maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Personen.

  • Het meervoud van overlijdensregister is overlijdensregisters