Dossier ANBI: hoe vertegenwoordiging door bestuurders regelen voor ANBI?

Hoe moeten wij de vertegenwoordiging door bestuurders in de ANBI instelling regelen? Een ANBI kan niet zelf rechtshandelingen verrichten. Daarvoor is, net als bij ‘gewone’ stichtingen en verenigingen, het bestuur nodig. Het bestuur vertegenwoordigt de ANBI en mag dus namens de ANBI bijvoorbeeld koopovereenkomsten sluiten. Eisen ANBI aan vertegenwoordiging door bestuurders Om in aanmerking te

Wat meenemen voor verkoop garagebox?

Wat moet worden meegenomen naar de notaris bij de verkoop van een garagebox? Welke documenten heb ik nodig bij de koop of verkoop van een garagebox? Wat moet wie meenemen voor verkoop garagebox? Als je een garagebox in eigendom wilt overdragen, moet je naar de notaris. Er moet namelijk ook een transportakte worden opgesteld en

Samenleving automatisch fiscaal partner

Is mijn samenlevingspartner automatisch mijn fiscaal partner? Het zijn van elkaars fiscaal partner heeft het voordeel dat dat jullie een gezamenlijke aangifte voor de inkomstenbelasting kunnen doen en inkomsten en aftrekposten onderling kunnen verdelen. Dat levert meestal een fiscaal voordeel op zoals met hypotheekrente. Heb je bij samenleving automatisch fiscaal partnerschap? Samenleven zonder samenlevingscontract Als je

Hoe bezwaar tegen uitdelingslijst?

Hoe kan ik me verzetten tegen een uitdelingslijst bij een lichte vereffening? De vereffenaar kan bij een lichte vereffening een uitdelingslijst opstellen. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Bezwaartermijn Binnen

Vóór oprichting BV bestuurders benoemen?

Kan ik voordat mijn BV is opgericht al bestuurders benoemen? Als enthousiaste ondernemer in wording kan je vóór de oprichting van jouw BV (of NV) de wens hebben om alvast voorbereidingen te treffen namens jouw BV i.o. Bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten die de BV na oprichting overneemt (bekrachtigt) of het alvast aanstellen van bestuurders.

Erfenis delen na echtscheiding?

Moet ik een ontvangen erfenis delen met mijn ex-partner na een echtscheiding? Het antwoord op die vraag hangt af van de trouwdatum. Sinds 2018 geldt namelijk de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. We spreken hier steeds over trouwen en huwelijk, maar dit is ook van toepassing op geregistreerd partnerschap. Huwelijksdatum beslissend Als het huwelijk

Administratie bijhouden van inactieve BV?

Houdt een BV automatisch op te bestaan als ik geen vennootschapsbelastingaangifte doe en jaarstukken opmaak? Nee, een BV houdt dan niet zomaar op te bestaan. Je bent als bestuurder van de BV verplicht om te voldoen aan de administratieve verplichtingen (aangifte vennootschapsbelasting, jaarstukken opmaken en deponeren bij de Kamer van Koophandel enzovoorts). Ook moet je