ANBI dossier: Verschil tussen ANBI en SBBI?

Verschillen tussen ANBI en SBBI Wat is het verschil tussen de ANBI en SBBI?status? Via onze website kan je eenvoudig en voordelig een stichting of vereniging oprichten die voldoet aan de eisen voor een ANBI-status of SBBI. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen deze twee en wanneer kies je voor welke? Maatschappelijke organisaties Algemeen Nut

Hoe kom ik erachter of er een Spaans testament is?

Controleren op Spaans testament van overledene Hoe kom ik er achter of de overledene Spaans testament heeft? Het kan voorkomen dat een overleden Nederlander die in Spanje zijn laatste woonplaats had, in Spanje een testament heeft laten maken. Hoe kom je daar als nabestaande achter? Spaans testamentenregister In Nederland registreren notarissen testamenten in het Centraal Testamentenregister

Hoe buitenlands testament zoeken?

Controleren op buitenlands testament Hoe kom ik er achter of de overledene een buitenlands testament heeft? In Nederland kan je achterhalen of een overleden familielid of naaste bij een Nederlandse notaris een testament heeft laten maken. Je kan dat opvragen bij het Centraal Testamentenregister CTR. Maar wat als je denkt of weet dat de erflater

Hoogte kleinschaligheidsaftrek 2018

Hoogte van de kleinschaligheidsaftrek in 2018 Wat is de hoogte van de kleinschaligheidsaftrek voor 2018? De kleinschaligheidsaftrek is een voordelige fiscale regeling die ondernemers met een besloten vennootschap kunnen gebruiken voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor 2018 geldt een minimuminvesteringsbedrag van €2.301 en een

Hoe lang codicil geldig?

Geldigheid codicil Hoe lang blijft een codicil geldig? Een codicil heeft geen houdbaarheidsdatum en dus blijft een codicil geldig, in principe altijd. De voorwaarde is wel dat het codicil met de hand is geschreven en ondertekend is. Ook hele oude codicillen zijn en blijven rechtsgeldig. Dat geldt ook voor codicillen van vóór 2003 waarin je

Voor hoeveel erfgenamen is een Verklaring van Erfrecht?

Verklaring van Erfrecht delen? Voor hoeveel erfgenamen is een Verklaring van Erfrecht? Via onze site kan je voordelig en eenvoudig een Verklaring van Erfrecht (VvE) aanvragen Maar voor hoeveel erfgenamen geldt die verklaring eigenlijk? Moet iedere erfgenaam zelf een Verklaring van Erfrecht aanvrage? Een overleden erflater heeft meestal meerdere erfgenamen. Erfgenamen hoeven niet ieder apart