Vennoten failliet als VOF failliet?

Ga ik zelf als vennoot failliet als VOFfailliet gaat? Een Vennootschap onder Firma (VOF) kan op verzoek van een schuldeiser failliet worden verklaard door de rechtbank als de VOF haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. Betekent dat ook dat de vennoten failliet gaan als de VOF failliet gaat? Faillissement VOF en vennoten Als een

Schaatsclub oprichten in 5 minuten?

Schaatsvereniging oprichten Wil je in Nederland een schaatsclub of ijsvereniging oprichten dan mag dat. Wil je ook meedoen aan de professionele wedstrijden en wil je lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond (KNSB)? In dat geval moet jouw schaatsvereniging de modelstatuten van de KNSB gebruiken. De voorgeschreven statuten zorgen ervoor dat de centrale regels

Levenstestament en gemeenschap van goederen?

Wat is de verhouding tussen een levenstestament en gemeenschap van goederen? Soms bestaat er voor gehuwden verwarring over het nut van een levenstestament. Is een levenstestament nog wel nodig, als je al in gemeenschap van goederen bent getrouwd? Levenstestament Deze twee onderwerpen hebben het volgende met elkaar maken. De gemeenschap van goederen wil zeggen dat

Moet ik het erfdeel uitkeren?

Moet ik het erfdeel uitkeren van mijn kinderen? Als langstlevende heb ik het vruchtgebruik over het erfdeel van mijn kinderen. Ik ben van plan te gaan samenwonen. Moet ik dan het erfdeel van de kinderen uitkeren? Dat hangt van de situatie af. Was er geen testament van jouw overleden partner? Dan is het wettelijk erfrecht