VOF oprichten met rechtspersoon?

  Kan je een Vennootschap onder firma VOF ook oprichten met rechtspersonen als lid? Een rechtspersoon kan, net als een echt persoon, een VOF oprichten en daarvan vennoot zijn. Dat heet dan het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen en dat zal meestal ook zo in het statutaire doel van de rechtspersoon staan. Hoe richt een

  Echtgenoten ook gevolmachtigden?

   Zijn (in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden gehuwde) echtgenoten ook gevolmachtigden van elkaar zonder akte? Nee, dat is een hardnekkig misverstand. Het huwelijk is niet een volmacht of volmachtverlening aan elkaar. Je wordt dus niet over en weer elkaars gevolmachtigde. Je mag dus niet in naam van jouw echtgenoot rechtshandelingen voor hem of

   Hoe huwelijkse voorwaarden herroepen?

    Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden herroepen of opheffen? Om wat voor reden dan ook kunnen jullie besluiten dat de huwelijkse voorwaarden niet meer nodig zijn. Dat doe je door middel van doorhaling van de huwelijksvoorwaardenakte. Doorhaling huwelijkse voorwaarden Doorhaling van de huwelijkse voorwaarden kan alleen met het bij de notaris opmaken van een nieuwe akte.

    VOF omzetten naar BV?

     Kan je een VOF omzetten in een BV? Ja dat kan. Op een gegeven moment kan je de wens hebben om jullie VOF om te zetten in een rechtspersoon, zoals een BV. Bijvoorbeeld als een rechtspersoon achteraf toch beter past bij de organisatie of activiteiten en je als bestuurder beperkt aansprakelijk wilt zijn. De omzetting

     ANBI bestuurders mogen geen familie zijn?

      ANBI Bestuurders mogen geen familie van elkaar zijn. Wat wil dat zeggen? Een van voorwaarden voor een ANBI status of subsidie is dat er wordt voldaan aan het beschikkingsmachtcriterium. Daarbij kijkt de Belastingdienst naar de vraag of de bestuurders familie van elkaar zijn. Wat wil dat nu precies zeggen en waarom wordt daar naar gekeken

      Vermogen bij opheffing ANBI?

       Specifieke bestemming vermogen bij opheffing van een ANBI Wat moeten de statuten zeggen over het vermogen bij opheffing van de ANBI? De wet stelt duidelijke eisen aan de statuten. Bij de aanvraag voor een ANBI status controleert de Belastingdienst of jouw statuten voldoen aan alle eisen. Vermogen bij opheffing ANBI Eén van die eisen is

       Winstoogmerk met ANBI stichting?

        Een ANBI mag geen winstoogmerk hebben, maar mag er nergens winst op gemaakt worden? Een van de voorwaarden voor de ANBI status is dat de vereniging of stichting geen winst mag maken met de algemeen nuttige activiteiten (activiteiten die onlosmakelijk zijn verbonden met het algemeen nuttige doel). Dat betekent dat de ANBI geen commerciële (meer

        Donateur ontslaat stichtingsbestuurder?

         Kunnen donateurs van een stichting een stichtingsbestuurder ontslaan? Als donateur van een stichting wil je natuurlijk dat jouw donatie daadwerkelijk wordt gebruikt voor het goede doel waarvoor de stichting zich inzet. Bij kleinere (en lokale) stichtingen zijn de donateurs meestal ook bekend met de bestuurders. Wat als je het vertrouwen in de stichtingsbestuurder verliest, bijvoorbeeld