Oprichting BV

Home » Oprichting BV
8.4

Een Besloten Vennootschap (BV) is een rechtspersoon. Deze moet worden opgericht door een notaris. De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij verhandeld mogen worden. De aandeelhouders bieden deze eerst aan elkaar aan.
Een BV kan ook maar één aandeelhouder hebben, een zogeheten holding. Dat kan ook een andere rechtspersoon zijn. De bestuurders (directie) van een BV zijn beperkt aansprakelijk in hun eigen vermogen voor schulden van de BV.

Statuten kwijt?

Wij zijn de statuten kwijt. Waar kan ik de statuten opvragen als deze kwijt zijn? Als je de statuten kwijt bent kun je deze soms opvragen bij de Kamer van Koophandel. Voor oudere statuten geldt dat je die bij de notaris die de onderneming heeft...

Lees meer

Eenmanszaak omzetten naar BV

Hoe zet ik mijn eenmanszaak om naar een BV? Je kan de eenmanszaak op verschillende manieren omzetten naar een BV. Dat kan via een activa-passivatransactie, een ruisende inbreng of een geruisloze inbreng. Je moet in ieder geval langs de notaris voor...

Lees meer

VOG nodig bij rechtspersoon oprichten?

Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om een BV, vereniging of stichting op te richten? Nee, je hebt geen VOG nodig om een BV, vereniging of stichting op te kunnen richten. Die eis is al heel lang geleden afgeschaft. Verklaring...

Lees meer

Een katvanger, hoe werkt dat?

Hoe gaat een katvanger van een rechtspersoon te werk? De katvanger neemt de aandelen van een verlieslijdende vennootschap over die vervolgens failliet gaat. Vervolgens worden de bezittingen weggehaald en de schulden blijven onbetaald. De katvanger...

Lees meer

Aandelen afstempelen via notaris?

Moet ik voor het afstempelen van aandelen naar de notaris? Ja, het afstempelen van aandelen moet via een statutenwijziging. Je moet dan namelijk de nominale waarde van de aandelen die in de statuten staat, wijzigen. De notaris moet dan niet alleen...

Lees meer

Wat is een gebroken boekjaar?

Wat is een gebroken boekjaar? Als je een rechtspersoon opricht kan je kiezen voor een gebroken boekjaar. Het boekjaar begint dan niet op 1 januari van het nieuwe jaar maar op een andere datum. Bijvoorbeeld van 1 augustus tot en met 31 juli. Waarom...

Lees meer