Wat betekent een besluit met algemene stemmen?

Wat betekent een besluit met algemene stemmen?

Home » Wat betekent een besluit met algemene stemmen?
8.6
Wat betekent een besluit met algemene stemmen?

Een besluit met algemene stemmen betekent dat een besluit alleen aangenomen kan worden als alle aanwezige bestuurders hetzelfde stemmen. Dus als er unaniem is gestemd.

Besluit nemen

In de statuten staat soms dat een bepaald besluit met algemene stemmen moet worden genomen. Het bestuur heeft de bevoegdheid (en de taak) om te besluiten over belangrijke zaken die de rechtspersoon betreffen. In de statuten staat uit hoeveel personen het bestuur bestaat. Normaal gesproken heeft elke bestuurder één stem. Het is ook mogelijk om aan een bestuurder meer dan één stem toe te kennen. Let wel op sinds de invoering van de WBTR mag één bestuurder geen meerderheid van de stemmen meer hebben.

Besluit met algemene stemmen

Handen schudden

Met algemene stemmen betekent dat een besluit doorgang vindt (aangenomen) als alle aanwezige bestuursleden hetzelfde stemmen. Dus als er unaniem wordt gestemd. Dit is bij heel belangrijke zaken het geval. Bijvoorbeeld bij de opheffing van de rechtspersoon, of een wijziging van de doelstelling. Unaniem wil ook zeggen dat er niemand tegen stemt. Dus bijvoorbeeld drie voor en één onthouding van stemmen.

De statuten kunnen daarnaast regels bevatten over de vraag hoeveel bestuurders bij de stemming aanwezig moeten zijn om een geldig besluit te kunnen nemen. Wil je niet meer dat een besluit met algemene stemmen moet genomen, maar staat dat wel in de statuten? Dan kan je via de notaris een statutenwijziging doorvoeren.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen