Wat betekent een besluit met algemene stemmen?

Wat betekent een besluit met algemene stemmen?

Home » Wat betekent een besluit met algemene stemmen?
8.4

Wat betekent een besluit met algemene stemmen?

In de statuten van een stichting staat soms dat een bepaald besluit met algemene stemmen moet worden genomen. Het stichtingsbestuur heeft de bevoegdheid (en de taak) om te besluiten over belangrijke zaken die de stichting betreffen. In de statuten staat uit hoeveel personen het stichtingsbestuur bestaat. Normaal gesproken heeft elke bestuurder één stem. Het is ook mogelijk om aan een bestuurder meer dan één stem toe te kennen.

Besluit met algemene stemmen

Met algemene stemmen wordt bedoeld dat een besluit doorgang vindt (wordt aangenomen) als alle aanwezige bestuursleden hetzelfde stemmen, dus als er unaniem wordt gestemd. Dit is bij heel belangrijke zaken het geval. Bijvoorbeeld bij de opheffing van de stichting, of een wijziging van de doelstellingen. De statuten kunnen daarnaast regels bevatten over de vraag hoeveel bestuurders bij de stemming aanwezig moeten zijn om een geldig besluit te kunnen nemen. Als je wil dat een besluit niet (meer) hoeft te worden genomen met algemene stemmen terwijl de statuten dat wel voorschrijven, kan je via de notaris een statutenwijziging doorvoeren.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Stichtingen