Bestuur

Bestuur

Home » Woordenboek » Bestuur
8.4

Betekenis Bestuur

Het bestuur is een orgaan van een rechtspersoon. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een bepaalde rechtspersoon te leiden. Daarnaast heeft het bestuur de dagelijkse leiding over de rechtspersoon.

Samenstelling

Handen schudden

Een bestuur kan uit meerdere personen bestaan, maar ook uit één bestuurder. Via de statuten kunnen er leden aan het bestuur worden toegevoegd. Ook kan een orgaan worden ingesteld die boven het bestuur fungeert.

Taken bestuur

Het bestuur heeft tot taak:

  • Het vaststellen van het beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken;
  • Zorg dragen voor de vergadering;
  • Vertegenwoordigen van een rechtspersoon.

Het bestuur is bevoegd om het beleid van een onderneming te bepalen. De bestuursleden zijn aansprakelijk als zij het bestuur onbehoorlijk uitvoeren.

Lees meer over Bestuur op Wikipedia.