Onbehoorlijke taakvervulling

Onbehoorlijke taakvervulling

Home » Woordenboek » Onbehoorlijke taakvervulling
8.6

Wat is een onbehoorlijke taakvervulling?

Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen.

De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt ook als er bij een faillissement een faillissementstekort is. De bestuurder moet het tekort dan zelf aanvullen. Alle bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

boos of conflict

Of er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling beoordeelt de curator. Handelen in strijd met de wet, statuten of de administratieplicht (boekhoudplicht) levert onbehoorlijke taakvervulling op.

Kleine fouten leveren geen onbehoorlijke taakvervulling op. De bestuurder moet, naast onbehoorlijk zijn taak te hebben vervuld, namelijk ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Dat is dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Bestuurders kunnen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Je heft bijvoorbeeld de aansprakelijkheid naar de fiscus al op door die tijdig te informeren als er problemen zijn.