Betekenis Bestuurder

De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur.

Bestuurders zitten in een bestuur

De eerste bestuurders worden bij de oprichting benoemd. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen bestuurders zijn. Bij de BV benoemt (en ontslaat) de Aandeelhoudersvergadering het bestuur, bij de vereniging is dat de Algemene Vergadering. Het is gebruikelijk dat de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft met de rechtspersoon.

Bevoegdheden en aansprakelijkheid

Het zijn van bestuurder is van belang voor de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheid. Een bestuurder mag bijvoorbeeld namens de rechtspersoon contracten sluiten en personeel aannemen. Met een volmacht mogen ook niet-bestuurders die rechtshandelingen verrichten. Het bestuur legt verantwoording af voor hun beleid in het bestuursverslag.

Managers en directeur

Managers geven wel leiding aan (onderdelen van) het bedrijf en personeel, maar zijn in principe slechts werknemers. Dat zijn de niet-statutaire bestuurders. Ook directeuren zijn niet altijd bestuurders. Het uitgangspunt is dat het statutair bestuur de verantwoordelijke en aansprakelijke bestuurders zijn, ook voor het handelen van het statutair bestuur.

Er zijn verschillende bestuursmodellen. Een daarvan het algemeen en dagelijks bestuur.

  -   Meervoud van Bestuurder: bestuurders

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op