Directeur

Directeur

Home » Woordenboek » Directeur
8.6

Wat is een directeur?

Handen schudden

Een directeur of directrice is een algemene benaming voor iemand die de leiding heeft. Dat kan zijn binnen een onderneming of andere organisatie zoals een stichting. Dit is géén juridisch begrip.

Een directeur is belast met het management en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Een directeur kan alleen zijn aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst.

Het begrip directeur zou je kunnen verwarren met het begrip bestuurder. Lees dan ook eens het verschil directeur en bestuurder.

  • Het meervoud van directeur is directeuren / directrices

Lees meer over Directeur op Wikipedia

.