Verschil tussen directeur en bestuurder?

Verschil tussen directeur en bestuurder?

Home » Verschil tussen directeur en bestuurder?
8.6
Wat is het verschil tussen een directeur en een bestuurder?

Een bestuurder kan een statutaire bestuurder zijn, die is dan benoemd in de statuten en heeft een speciale rol. Je kan ook bestuurder in naam zijn, zoals vaak bij een stichting, dan is er geen verschil tussen een bestuurder en een directeur. De laatste bestuurder noem je een titulaire bestuurder, die staat dus niet in de statuten.

Verschil tussen directeur en bestuurder

Een rechtspersoon kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de rechtspersoon is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten.

Statutair bestuurder

Zelf akte schrijven

Statutair bestuurders zijn bij de oprichting en daarna door aandeelhoudersvergadering benoemd. De aandeelhoudersvergadering besluit ook over schorsing en ontslag. Statutair bestuurders zijn de juridische en officiële bestuurders. In de statuten zijn de afspraken over het statutair bestuur opgenomen. Deze bestuurders moeten worden ingeschreven in het Handelsregister.

Titulair bestuurder of directeur

Titulair bestuurders zijn geen wettelijke bestuurders, maar staan als werknemers in dienst van de rechtspersoon. Zij hebben de titel bestuurder of directeur, maar geen formele statutaire functie. Zij worden niet door de aandeelhoudersvergadering benoemd of ontslagen. De wet geeft niet automatisch bevoegdheden aan het titulair bestuur. Het zijn van directeur duidt dus alleen op de functie of titel die hij of zij heeft op basis van een arbeidsovereenkomst. Zie ook Directeur Grootaandeelhouder.

Bij veel verenigingen en stichtingen heb je een directeur die ook wel bestuurder wordt genoemd. Die persoon is geen statutaire bestuurder. Het is eigenlijk een werknemer. Die is aangesteld door het bestuur van de stichting. De bevoegdheden die deze directeur heeft staan in een arbeidsovereenkomst of een apart directiereglement.

Vertegenwoordiging

Een statutair bestuurder is automatisch bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Die kan de organisatie binden zoals door het sluiten van overeenkomsten namens de rechtspersoon. De titulair bestuurder is alleen vertegenwoordigingsbevoegd als hij een volmacht van het statutair bestuur heeft gekregen.

Bestuurders Aansprakelijkheid

Het uitgangspunt is dat het statutair bestuur de verantwoordelijke en aansprakelijke bestuurders zijn, ook voor het handelen van het titulair bestuur.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV