Wat is het verschil tussen een directeur en bestuurder?
  Een rechtspersoon kan worden bestuurd door zowel statutaire als door titulaire bestuurders of een directeur. Bij het oprichten en besturen van de rechtspersoon is het belangrijk om de verschillen daartussen te weten.

  Statutair bestuurder

  Statutair bestuurders worden bij de oprichting en daarna door aandeelhoudersvergadering benoemd. De aandeelhoudersvergadering besluit ook over schorsing en ontslag. Statutair bestuurders zijn de juridische en officiële bestuurders. In de statuten zijn de afspraken over het statutair bestuur opgenomen. Deze bestuurders moeten worden ingeschreven in het Handelsregister.

  Titulair bestuurder of directeur

  Titulair bestuurders zijn geen wettelijke bestuurders, maar staan als werknemers in dienst van de rechtspersoon. Zij hebben de titel bestuurder of directeur, maar geen formele statutaire functie. Zij worden niet door de aandeelhoudersvergadering benoemd of ontslagen. De wet geeft niet automatisch bevoegdheden aan het titulair bestuur. Het zijn van directeur duidt dus alleen op de functie of titel die hij of zij heeft op basis van een arbeidsovereenkomst. Zie ook Directeur Grootaandeelhouder.

  Vertegenwoordiging

  Een statutair bestuurder is automatisch bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, zoals het sluiten van overeenkomsten namens de rechtspersoon. De titulair bestuurder is alleen vertegenwoordigingsbevoegd als hij een volmacht van het statutair bestuur heeft gekregen.

  Aansprakelijkheid

  Het uitgangspunt is dat het statutair bestuur de verantwoordelijke en aansprakelijke bestuurders zijn, ook voor het handelen van het titulair bestuur.

  Richt nu een coöperatie op
  Richt nu een BV op
  Richt nu een stichting op
  Richt nu een vereniging op

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Oprichting BV