Handelsregister

Handelsregister

Home » Woordenboek » Handelsregister
8.5

Betekenis Handelsregister

Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.
In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden zoals adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Die rekent een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen. Logo Kamer van Koophandel handelsregister
Alle rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister en er voor te zorgen dat hun gegevens actueel zijn.
Het register is natuurlijk online. Je kan het raadplegen en tegen betaling kan je een uittreksel kamer van koophandel opvragen.
Voor inschrijving in het Handelsregister moet je een geldige legitimatie hebben. Als de notaris de akte inschrijft dan doet hij de legalisatie.
Vroeger was er een apart register voor stichtingen het stichtingenregister, dat is geïntegreerd in het handelsregister.
Logo Kamer van Koophandel handelsregister
Het handelsregister is tegenwoordig een landelijk register. De nummering is daarop aangepast. Je hoeft dus niet meer te melden bij welke regionale Kamer van Koophandel je bent ingeschreven. Dus de oude notering: ingeschreven onder nummer 100 bij de Kamer van Koophandel Utrecht kun je nu wijzigen door de plaats te verwijderen.

Lees meer over het handelsregister bij de kamer van koophandel.

  -   Meervoud van Handelsregister: Handelsregisters