Handelsregister

Handelsregister

Home » Woordenboek » Handelsregister
8.6

Wat is het handelsregister?

Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Het handelsregister is een overheidsregister van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.
In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. De Kamer van Koophandel beheert het register. Daarom rekent die een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen.

Alle rechtspersonen zijn verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat hun gegevens actueel zijn.

Het register is natuurlijk online. Je kunt het raadplegen en tegen betaling kun je een uittreksel kamer van koophandel opvragen. Voor inschrijving in het Handelsregister moet je een geldige legitimatie hebben. Als de notaris de akte inschrijft dan doet hij de legalisatie.
Vroeger was er een apart register voor stichtingen : het stichtingenregister. Nu is dat geïntegreerd in het handelsregister.

Het handelsregister is tegenwoordig een landelijk register. De nummering is daarop aangepast. Je hoeft dus niet meer te melden bij welke regionale Kamer van Koophandel je bent ingeschreven.  Bijvoorbeeld de oude notering: ingeschreven onder nummer 100 bij de Kamer van Koophandel Utrecht . Die kun je nu wijzigen, daartoe verwijder je de plaats.

Lees meer over het handelsregister bij de kamer van koophandel.

  • Het meervoud van handelsregister is Handelsregisters

Lees meer over Handelsregister op Wikipedia

.