Stichting oprichten

Er worden in Nederland per jaar duizenden stichtingen opgericht. Een groot deel van de stichtingen in Nederland wordt via ons opgericht. Meer dan 9% van alle stichtingen startte in 2017 bij de DoeHetZelfNotaris. Daarmee zijn wij ruim de grootste partij. Dus wil jij een stichting oprichten? Doe zoals velen dat snel, betrouwbaar en tegen lage kosten.

Voordelen van hier een stichting oprichten

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 10 minuten klaar
 • Gratis op maat gemaakt concept statuten
 • Notaris schrijft in bij de Kamer van Koophandel

 

Wat regel je hier voor een Stichting

Je richt hier een stichting op waarbij een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Je kan hier zowel een éénpersoons stichting maken, als een stichting met een bestuur met meer mensen.

 • Stichting met compleet bestuur
 • Geen Raad van Toezicht
 • Je maakt zelf je doelstelling
 • Kies je voor ANBI? Dan hiervoor perfecte statuten

Wil je het anders, of complexer? Dan moet je een offerte aanvragen, je krijgt dan ook met hele andere (hogere) tarieven te maken.

Stappenplan oprichten stichting

Stappenplan voor je akte
Wij hebben in zes stappen op een rijtje gezet welke besluiten jij/jullie moeten nemen om een stichting op te richten. Gratis en heel handig, of je nu de stichting via ons opricht of niet.
Vragen die aan bod komen: de naam van de stichting, het doel van de stichting, hoeveel bestuursleden, een vergoeding voor het bestuur.
Bij de oprichting is het handig als reeds bekend is wie de eerste bestuurders zullen zijn. Die komen dan in de statuten en straks in het handelsregister.
Als de stichting is opgericht dan wordt hij ingeschreven bij de van de Kamer van Koophandel. Dat doet onze notaris. Die stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt kan je een bankrekening aanvragen. De KvK stuurt de nieuwe stichting nog een factuur voor de inschrijving van €50,–.

De stichting en haar inkomsten

stichting oprichtenEen stichting is een rechtspersoon die Logo Kamer van Koophandel handelsregisterniet is gericht op het maken van winst. Meestal dient een stichting een maatschappelijk doel, maar er zijn ook andere stichtingen.
Een stichting kent geen leden die contributie betalen. De stichting krijgt geld van donateurs, ontvangt subsidie, sponsorbijdragen of kan inkomen uit een bedrijf hebben. De stichting mag geen winst maken, althans dat mag ze niet tot doel hebben (winstoogmerk).
De stichting betaalt in principe geen vennootschapsbelasting. Er bestaan ook belastingvoordelen voor het schenken aan goede doelen. DoeHetZelfNotaris heeft ook een Goede Doelen legaat service. Wil je een stichting oprichten, of een andere vorm van een organisatie kiezen? In de beantwoorde vragen op de site staan bijna alle alternatieven tegen elkaar afgewogen.

 

Een stichting met ANBI status

ANBI LogoEen stichting kan door de belastingdienst worden erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling de zogeheten ANBI status. De status is van belang omdat deze instellingen vrijstellingen genieten van schenkbelasting en erfbelasting. Bovendien zijn de schenkingen aftrekbaar van de belasting door de schenker.
Om de ANBI status te krijgen moet de stichting wel aan een aantal eisen voldoen. Je kan er alles over nalezen in het ANBI Dossier. Een belangrijke eis is dat er minimaal drie bestuursleden zijn. Ook zijn er strengere regels over de financiële verslaglegging en de beloning van bestuurders. Het enige dat je hoeft te doen is in het vragenformulier de vraag hierover te beantwoorden. De statuten worden dan automatisch geschikt gemaakt. Je kan hiermee na oprichting bij De Belastingdienst je status aanvragen.

 

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete stichting, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • Bespreking bij de notaris
 • Eventuele volmachten
 • Definitieve statuten
 • Inschrijving Handelsregister KvK
 • Digitaal uittreksel KvK
 • Eigen dashboard
+

Tarief Stichting oprichten € 319.- incl. BTW

Wat kost een Stichting oprichten

Honorarium notaris231.39
Kamer van Koophandel Uittreksel digitaal7.50
KNB Heffing kwaliteitsfonds notariaat8.22
Controle gegevens WWFT voor 1 persoon in registers: BRP/VIS/Centraal insolventie curateleregister16.53
BTW55.36
Inclusief BTW319.-

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de de Stichting op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit één ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de Stichting inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (let op de Kamer brengt de Stichting nog € 50,-- inschrijfkosten in rekening)
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw Stichting.

Spoed

Het is ook mogelijk een Stichting met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra, binnen 24 uur is ook mogelijk voor € 300,--.

 

 

Meer regelen voor jouw stichting

Naast de statuten heb je straks meestal ook nog een Huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken regelen in een Huishoudelijk reglement is dat je dat zelf kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. logo overeenkomsten.nl
Als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook gelijk alles goed regelen. Naast het huishoudelijk reglement maak je dan ook een declaratieregeling voor onkosten, een stageovereenkomst en een vrijwilligersovereenkomst. Modelovereenkomsten daarvoor, vind je in ons pakket: Stichting compleet van maar € 69,– excl. BTW. Koop je dit pakket tegelijk met de oprichting van een stichting dan ontvang je een korting van € 20 euro.

 

Goed doel oprichten

Veel stichtingen richten zich op een goed doel. Dat kan op vele terreinen. Je wilt natuurlijk dat het geld dat je inzamelt zo veel mogelijk naar het goede doel gaat en niet naar organisatie of notariskosten. Daarom richt je hier snel en goedkoop een stichting op. DoeHetZelfNotaris heeft nog enkele andere diensten voor Goede Doelen, die je helpen om meer donaties en schenkingen te ontvangen.

 

Bijzondere stichtingen

Er bestaan ook bijzonder stichtingen. Zo is er de stichting administratiekantoor, de STAK. Deze stichting beheert de aandelen in een BV of NV.
Ook is er de stichting derdengelden, die het geld beheert en incasseert voor een andere organisatie. Ook dergelijke stichting derdengelden richt je snel op via onze site.

 

Hoe lang gaat het duren?

De doorlooptijd om een rechtspersoon op te richten is afhankelijk van enkele factoren.

 • Wanneer kun je de benodigde stukken zoals kopie ID bewijs aanleveren?
 • Hoe druk is het?
 • Heb je alles correct ingevuld?

Als alles bij de notaris ligt dan kan je een afspraak maken. Soms duurt dat langer dat je wilt. Zo is het in december drukker dan in de zomer. Ook kan het in de randstad een stuk drukker zijn dan daarbuiten.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken. We hebben twee verschillende spoedtarieven:

Passeer je akte binnen 24 uur

24 uur. Toeslag € 300,– ex BTW,

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer