Stichting Oprichten 425.-

Home » Stichting Oprichten
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Stichting oprichten

Er worden in Nederland per jaar duizenden stichtingen opgericht. Een groot deel van de stichtingen in Nederland wordt via ons opgericht. Meer dan 9% van alle stichtingen startte in 2020 bij de DoeHetZelfNotaris. Daarmee zijn wij ruim de grootste partij. Dus wil jij een stichting oprichten? Doe zoals velen dat doen: snel, betrouwbaar en tegen lage kosten.

Waarom een stichting?

stichting oprichten

De stichting is de organisatievorm die het meest gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen en voor goede doelen. Een stichting heeft geen winstoogmerk. Tegelijk is de stichting wel een rechtspersoon en dus zijn de activiteiten afgescheiden van de bestuursleden. Je bent als bestuurder dan niet aansprakelijk voor het handelen van de stichting. Stichtingen krijgen hun inkomsten van donateurs, van sponsors, van subsidie of van commerciële activiteiten (zoals kantines of verkoop van shirts en dergelijke).

Voordelen van hier online een stichting oprichten

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Betaal pas bij de notaris
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Gratis op maat gemaakt concept statuten

Wat regel je hier voor een Stichting

Je richt hier een stichting op waarbij een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Je kan hier zowel een éénpersoons stichting maken, als een stichting met een bestuur met meer mensen.

 • Stichting met compleet bestuur
 • Je maakt zelf je doelstelling
 • Kies je voor ANBI? Dan hiervoor perfecte statuten, geen extra kosten

Wil je het anders, of complexer? Wil je bijvoorbeeld een stichting met een Raad van Commissarissen model (voorheen een RvT)? Dan moet je een offerte aanvragen, je krijgt dan ook met hele andere (hogere) tarieven te maken.

Wat doet de notaris voor het oprichten stichting?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie hebben opgeven. Dus zijn de gegevens van de bestuursleden juist doorgegeven. Van die bestuursleden wordt ook gekeken of ze niet voorkomen in het faillissementsregister, of op een lijst van terroristen voorkomen. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers.
De notaris neemt de statuten door en controleert of alles correct is. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris en ondertekening van de statuten.

Wat doet de notaris na het oprichten van de stichting?

Als de stichting is opgericht dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel. De notaris schrijft de stichting in het Handelsregister en in het UBO-register. De KvK stuurt je een elektronisch uittreksel uit het handelsregister. Zodra je dat inschrijvingsnummer hebt kan je een bankrekening aanvragen. Deze administratieve afhandeling zit niet in ons basistarief.
De KvK stuurt de nieuwe stichting nog een factuur voor de inschrijving van € 80,10

Wat kost het oprichten van een stichting?

+

Tarief Stichting oprichten € 425.- incl. BTW

Wat kost een Stichting oprichten


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

De notaris zal voor het tarief:

 • de akte opmaken om de stichting op te richten;
 • een ID controle doen van de oprichters en/of bestuursleden. In de prijs zit één ID controle, je moet voor iedere extra persoon nog € 20,-- optellen;
 • controleren of de oprichter niet bekend staat in het faillissementsregister;
 • de akte eeuwig bewaren;
 • de stichting inschrijven in het handelsregister 
 • de UBO-verklaring inschrijven in het UBO-register
 • een elektronisch uittreksel KvK verzorgen en aan je opsturen
 • jou een officieel afschrift meegeven van de akte met de statuten van jouw stichting.

Extra kosten

De Kamer van Koophandel brengt de stichting vervolgens inschrijfkosten in rekening. Deze factuur gaat naar de stichting.

Spoed

Het is ook mogelijk een stichting met spoed op te richten. Daarvoor komt een toeslag op het tarief. Binnen 3 werkdagen oprichten kost € 200,- extra.

De doelstelling van de stichting

In de doelstelling komt te staan wat het doel van de stichting is en waarop de stichting dit doel wil bereiken. Je kunt jouw doelstelling door ons (kosteloos) laten controleren. Vul de intake vragen in en geef bij de doelstelling aan dat je die wilt laten controleren. Daarna ontvang je van ons de gecorrigeerde doelstelling.

De stichting en haar inkomsten

Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Een stichting is een rechtspersoon die niet is gericht op het maken van winst. Meestal dient een stichting een maatschappelijk doel, maar er zijn ook andere stichtingen.

Een stichting kent geen leden die contributie betalen. De stichting krijgt geld van donateurs, ontvangt subsidie, sponsorbijdragen of kan inkomen uit een bedrijf hebben. Een stichting mag geen winst maken, althans dat mag ze niet tot doel hebben (winstoogmerk).

De stichting betaalt in principe geen vennootschapsbelasting. Er bestaan ook belastingvoordelen voor het schenken aan goede doelen. DoeHetZelfNotaris heeft ook een Goede Doelen service. Wil je een stichting oprichten, of een andere vorm van een organisatie kiezen? In de beantwoorde vragen op de site staan bijna alle alternatieven tegen elkaar afgewogen.

Een stichting met ANBI status

ANBI Logo

Een stichting kan door de Belastingdienst worden erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling de zogeheten ANBI status. De status is van belang omdat deze instellingen vrijstellingen genieten van schenkbelasting en erfbelasting. Bovendien zijn de schenkingen aftrekbaar van de belasting door de schenker.
Om de ANBI status te krijgen moet de stichting wel aan een aantal eisen voldoen. Je kan er alles over nalezen in het ANBI Dossier. Een belangrijke eis is dat er minimaal drie bestuursleden zijn. Ook zijn er strengere regels over de financiële verslaglegging en de beloning van bestuurders. Het enige dat je hoeft te doen is in het vragenformulier de vraag hierover te beantwoorden. De statuten worden dan automatisch geschikt gemaakt. Je kan hiermee na oprichting bij de Belastingdienst je status aanvragen.

Wat krijg je voor je geld?

Je krijgt een complete stichting, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept statuten
 • (Korte) bespreking bij de notaris
 • Definitieve statuten

Meer regelen voor jouw stichting

De statuten regelen de organisatie van de stichting op hoofdlijnen. Voor de verdere uitwerking heb je meestal ook nog een huishoudelijk reglement nodig. Daarin regel je zaken als hoe en wanneer je vergadert. Het voordeel van zaken zo regelen is dat je dit zelf ook later weer kan aanpassen. Je hoeft dan niet langs de notaris. Wij hebben een goed model van een huishoudelijk reglement voor je gemaakt.

Als je toch bezig bent kun je natuurlijk ook gelijk alles goed regelen. Dat kan via onze zustersite Stichting.nl. Hier vind je modellen voor bestuursbesluiten, een declaratieformulier, een vrijwilligersovereenkomst en nog veel meer. Ook vind je onder andere informatie over het bestuur en financiën van de stichting, donateurs en vrijwilligers. Als je lid wordt van stichting.nl heb je onbeperkt toegang tot deze documenten en heb je de mogelijkheid om jouw vragen over de stichting te stellen.

Goed doel oprichten

Veel stichtingen richten zich op een goed doel. Dat kan op vele terreinen. Je wilt natuurlijk dat het geld dat je inzamelt zo veel mogelijk naar het goede doel gaat en niet naar organisatie of notariskosten. Daarom richt je hier snel en goedkoop een stichting op. DoeHetZelfNotaris heeft nog enkele andere diensten voor Goede Doelen, die je helpen om meer donaties en schenkingen te ontvangen.

Bijzondere stichtingen

Er bestaan ook bijzonder stichtingen. Zo is er de stichting administratiekantoor, de STAK. Deze stichting beheert de aandelen in een BV of NV. Die stichting maak je niet via onze site. Je moet namelijk de certificering, de STAK en de statuten van de BV goed op elkaar aansluiten.
Ook is er de stichting derdengelden, die het geld beheert en incasseert voor een andere organisatie. Ook een dergelijke stichting derdengelden richt je snel op via onze site.

Hoe lang gaat het duren?

De doorlooptijd om een rechtspersoon op te richten is afhankelijk van enkele factoren.

 • Wanneer kun je de benodigde stukken zoals kopie ID bewijs aanleveren?
 • Hoe druk is het?
 • Heb je alles correct ingevuld?

Als alles bij de notaris ligt dan kan je een afspraak maken. Soms duurt dat langer dan je wilt. Zo is het in december drukker dan in de zomer. Ook kan het in de randstad een stuk drukker zijn dan daarbuiten.

Spoedtarief

Heb je echt haast? Dan kan je jouw dossier boven op de stapel krijgen. De keuze voor notarissen neemt dan wel iets af, omdat niet alle notarissen hieraan meewerken.

Passeer je akte binnen 3 werkdagen

3 werkdagen. Toeslag € 200,– ex BTW.

De doorlooptijd geldt natuurlijk alleen voor werkdagen en gaat pas in op het moment dat alle stukken bij de notaris zijn. Dat wil ook zeggen kopieën van ID bewijzen van bij de organisatie betrokken personen.

Lees meer