Dossier ANBI: Aanvragen van subsidie en ANBI?

Dossier ANBI: Aanvragen van subsidie en ANBI?

Home » Dossier ANBI: Aanvragen van subsidie en ANBI?
8.6
Is voor het aanvragen van een subsidie een ANBI status verstandig?

Voor subsidies maakt het in beginsel niet uit of je een ANBI bent. De ANBI status heeft namelijk alleen betrekking op belastingvoordelen voor donateurs. Soms is er echter wel overlap in de regels waardoor het wel nodig is.

Subsidie en ANBI

aanvragen van subsidie

Bij of na het oprichten van een stichting of vereniging kan de wens ontstaan om een Algemeen Nut Beogende Instelling-status (ANBI-status) te krijgen. Is het voor het aanvragen van een subsidie handig of nodig om die aanvraag met een ANBI te doen?

Belastingvoordelen bij donaties

De ANBI-status levert belastingvoordelen bij erven en schenken op voor stichtingen, verenigingen en hun donateurs. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Voor subsidies maakt het echter niet uit of je een ANBI hebt. De ANBI status heeft namelijk alleen betrekking op belastingvoordelen voor donateurs. Het kan overigens wel eens voorkomen dat voor een bepaalde subsidie ook een ANBI status is vereist. Lees daarvoor goed de voorwaarden voor de betreffende subsidie na. Ook overlappen subsidievoorwaarden soms met ANBI-eisen. Zoals een onafhankelijk bestuur van tenminste drie leden. Dat is een eis die je ook vaak bij subsidieregelingen aantreft.

Bij oprichting ANBI-proof maken

Heb je plannen om de ANBI status aan te gaan vragen? Dan is het aan te raden om bij de oprichting van de rechtspersoon de statuten ANBI-proof te maken. Anders is na de oprichting nog een statutenwijziging nodig.

Voor de ANBI-status moeten de statuten onder andere bepalen dat er minimaal drie bestuursleden moeten zijn en dat bij opheffing het saldo aan een andere ANBI wordt overgemaakt. Op het moment dat de ANBI aanvraag bij de Belastingdienst wordt gedaan, moet je voldoen aan de andere eisen voor een ANBI. Denk bijvoorbeeld aan het vereiste dat 90% van het geld wordt besteed aan doelen met een algemeen nut.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI