Statutenwijziging

Statutenwijziging

Home » Woordenboek » Statutenwijziging
8.6

Wat is een statutenwijziging?

De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.
De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister.

Zelf akte schrijven

Belangrijke wijzigingen in de structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo moet een naamswijziging van de officiële naam, via een statutenwijziging plaatsvinden. Het bestuur van de rechtspersoon beslist of de statuten worden gewijzigd.

  • Het meervoud van statutenwijziging is statutenwijzigingen