Betekenis Statutenwijziging

De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.
De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister.

Belangrijke wijzigingen in de (organisatie)structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo moet een naamswijziging via een statutenwijziging plaatsvinden. Het bestuur van de rechtspersoon beslist of de statuten worden gewijzigd.

  -   Meervoud van Statutenwijziging: statutenwijzigingen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op