ANBI

ANBI

Home » Woordenboek » ANBI
8.6

Wat is een ANBI?

ANBI Logo

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn.

Een stichting of vereniging met deze status hoeft zelf ook geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen.

Er zijn diverse eisen waaraan een organisatie moet voldoen om de ANBI status te krijgen, deze staan op de site van De Belastingdienst. Zo mogen bestuurders geen bovenmatige vacatiegeld ontvangen.

Als je een stichting of vereniging opricht via deze site, dan heb je de mogelijkheid aan te geven dat je de ANBI status nastreeft. De statuten worden dan automatisch daarop aangepast.

Je hebt ook de SBBI status. Die is eenvoudiger te behalen. Deze levert minder belastingvoordeel op.

  • Het meervoud van ANBI is anbi's

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 1a t/m 1e Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Lees meer over ANBI op Wikipedia

.