Aangifte Erfbelasting 489.-

Home » Aangifte Erfbelasting
9.3

Dit document gaat 100% online. De afhandeling is centraal via Notariële Diensten in Woerden.

Erfbelasting aangeven

Na een overlijden kan het zijn dat je erfbelasting moet betalen over de erfenis. Dan moet je ook aangifte erfbelasting doen. Aangifte erfbelasting kun je zelf doen. Het kan soms lastig zijn en je hebt er mogelijk vragen bij. Dan zoek je een partij die jou kan helpen en die aan jouw kant staat. Want de website van De Belastingdienst is er niet op gericht dat jij zo min mogelijk belasting gaat betalen.

Niet altijd nodig

Het is lang niet altijd verplicht om aangifte te doen. Erfbelasting hoef je namelijk pas te betalen nadat de erfenis een bepaalde waarde te boven gaat. Die onderste schijf van de erfenis waarover geen belasting verschuldigd is noem je een vrijstelling. Partners en echtgenoten hebben in Nederland een forse vrijstelling van bijna € 800.000 (in 2024). Voor kinderen is die vrijstelling veel lager en ligt die rond de € 25.000 (in 2024). De cijfers worden ieder jaar iets aangepast en wij publiceren de actuele vrijstellingen en tarieven erfbelasting.

De erfenis is bepaald als de bezittingen minus de schulden. Bovendien is bij een huwelijk in gemeenschap van goederen de helft van het bezit van iedere partner. Bij het overlijden van de eerste partner komt in veel gevallen de erfenis van de langstlevende dus niet boven de vrijstelling uit. Dat is anders met de erfdelen van de kinderen.

Voordelen om via ons de aangifte erfbelasting te verzorgen

aangifte erfbelasting

Nergens dien je zo voordelig en makkelijk een aanvraag in voor de aangifte erfbelasting.

  • Ons tarief is all in
  • In 10 minuten klaar met de aanvraag
  • Betaal pas als de concept-aangifte klaar is
  • Ontvang gratis tips om belasting te besparen!

De legalisatie van het akkoord kan gratis 100% online. Wij maken daarvoor gebruik van iDIN.

Wat kan ik zelf doen voor de aangifte erfbelasting

Voor de aangifte erfbelasting heeft Notariële Diensten een aantal gegevens nodig. Die moet je zelf verzamelen. Daarom is het DoeHetZelfNotaris tarief ook fors lager dan je elders kan vinden.

De aangifte in enkele stappen:

  1. Je vult op de site de bij jou bekende gegevens in over de overledene en eventuele erfgenamen.
  2. Beantwoord de vragen over een mogelijk testament en onroerend goed.
  3. Je geeft de opdracht.
  4. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het verzenden van aanvullende gegevens.

Uitnodiging van De Belastingdienst

De Belastingdienst heeft meestal een aardig beeld van het inkomen en bezit van iedere overledene. De Belastingdienst ontvangt van ieder overlijden bericht via het BRP. De aangifteprogramma’s van de Belastingdienst bepalen dan direct of een aangifte noodzakelijk is. Als de software van de Belastingdienst bepaalt dat jij zeker aangifte moet doen, ontvang jij een verzoek. Je ontvangt dan een verzoek om aangifte erfbelasting te doen. Indien je een verzoek van de Belastingdienst ontvangt, moet je aangifte doen. Ook als jouw totale erfdeel onder de vrijstelling blijft. Die aangifte is een zogenaamde nihil aangifte, waaruit blijkt dat je niet hoeft te betalen.

Logo Belastingdienst

Dit verzoek van de Belastingdienst gaat naar de langstlevende of één van de kinderen. Die kan dan ook aangifte doen voor alle andere erfgenamen. Als er een executeur is aangewezen, is de executeur verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting. De aangifte moet binnen acht maanden zijn gedaan. Na die acht maanden gaat er heffingsrente lopen over de erfbelasting. Je kunt uitstel van aangifte aanvragen, dat kan bijvoorbeeld omdat de erfenis nog niet helemaal duidelijk is.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, moet je toch ook zelf bekijken of je aangifte moet doen. Is dat het geval, dan moet je uit jezelf een aangifte doen. Het is dus niet zo dat je, als je geen uitnodiging ontvangt, je geen aangifte hoeft te doen. Ook de termijnen zijn niet opgeschort. De aangifte kan sinds 2019 uitsluitend digitaal. Wil je de aangifte zelf doen, dat kan via de site van De Belastingdienst. Je kunt de aangifte erfbelasting ook uitbesteden aan ons. Het voordeel is dat je dan minder werk hebt en zeker weet dat je niet teveel belasting gaat betalen. Daarnaast kun je in sommige gevallen zelfs belasting besparen.

Valkuilen bij aangifte erfbelasting

Bij de aangifte erfbelasting zijn een aantal valkuilen. Een euro is natuurlijk een euro, dus met spaargeld en banktegoeden kun je geen fouten maken. Maar hoe waardeer je de inboedel? Tegen de nieuwwaarde, of tegen de prijs op marktplaats? Wat is de waarde van de auto? Hoe ga je om met de bepalingen die zijn opgenomen in het testament? Bij al die vragen kunnen onze fiscaal onderlegde juristen je goed helpen. Zij beoordelen een eventueel testament en bekijken alle vermogensposten. Zo betaal je nooit teveel.

Wie moet de aangifte erfbelasting doen?

Iedere erfgenaam is verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting en voor de betaling van diens aandeel in de belasting. De Belastingdienst schrijft altijd één contactpersoon aan. Die kan dan namens alle erfgenamen de aangifte in orde maken. Dat heeft als belangrijkste voordeel dat ook alle vermogensposten op dezelfde manier zijn gewaardeerd.

Is er een testament? Dan kan daarin een executeur zijn aangewezen. Die is dan belast met de aangifte erfbelasting. De executeur moet ook zorgen voor de de betaling van de erfbelasting. De aangifte en betaling van erfbelasting zijn de belangrijkste wettelijke taken voor een executeur, met zelfs een persoonlijke aansprakelijkheid.