Aangifte Erfbelasting

Home » Aangifte Erfbelasting
8.6

Erfbelasting aangeven

Na een overlijden kan het zijn dat er erfbelasting betaald moet worden over de erfenis. Dan moet er ook aangifte erfbelasting gedaan worden. Dat is lang niet altijd het geval. Erfbelasting hoef je namelijk pas te betalen nadat de erfenis een bepaalde waarde te boven gaat. Die onderste schijf van de erfenis waarover geen belasting verschuldigd is noem je een vrijstelling. Partners en echtgenoten hebben in Nederland een forse vrijstelling van meer dan € 670.000. Voor kinderen is die vrijstelling veel lager en ligt die rond € 21.000. De cijfers worden ieder jaar iets aangepast en wij publiceren de actuele vrijstellingen en tarieven erfbelasting.

De erfenis is bepaald als de bezittingen minus de schulden. Bovendien is bij een huwelijk in gemeenschap van goederen de helft van het bezit van iedere partner. Bij het overlijden van de eerste partner komt in veel gevallen de erfenis van de langstlevende dus niet boven de vrijstelling uit. Dat is anders met de delen van de kinderen.

Uitnodiging van De Belastingdienst

Logo Belastingdienst

De Belastingdienst heeft meestal een aardig beeld van inkomen en bezit van de overledene. De Belastingdienst ontvangt van ieder overlijden bericht via het BRP. De aangifteprogramma’s van de Belastingdienst bepalen dan direct of een aangifte noodzakelijk is. Je ontvangt dan een verzoek om aangifte erfbelasting te doen.

Dit verzoek gaat naar de langstlevende of één van de kinderen. Die kan dan ook aangifte doen voor alle andere erfgenamen. De aangifte moet binnen acht maanden zijn gedaan. Na die acht maanden gaat er heffingsrente lopen over de erfbelasting. Je kan uitstel van aangifte aanvragen, dat kan bijvoorbeeld omdat de erfenis nog niet helemaal duidelijk is.

Als je geen uitnodiging hebt ontvangen, moet je zelf bekijken of je aangifte moet doen. Is dat het geval dan moet je zelf een aangifte doen. Het is dus niet zo dat je, als je geen uitnodiging ontvangt, je geen aangifte hoeft te doen. Ook de termijnen zijn niet opgeschort. De aangifte kan je vanaf 2019 uitsluitend digitaal doen. Wil je de aangifte zelf doen, dat kan via de site van De Belastingdienst.

Wie moet de aangifte erfbelasting doen?

Iedere erfgenaam is verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting en voor de betaling van diens aandeel in de belasting. De belastingdienst schrijft altijd één contactpersoon aan. Die kan dan namens alle erfgenamen de aangifte in orde maken.

Is er een testament? Dan kan daarin een executeur zijn aangewezen. Die is dan belast met de aangifte erfbelasting. De executeur moet ook zorgen voor de de betaling van de erfbelasting.

 

Lees meer