Stappenplan beneficiair aanvaarden

Home » Stappenplan beneficiair aanvaarden
8.6

Wat is beneficiair aanvaarden?

Als je twijfelt of er meer schulden dan bezittingen in de erfenis zit is het verstandig om beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat je de erfenis alleen aanvaardt als er meer bezittingen zijn dan schulden. Op deze manier ben je beschermt tegen eventuele schulden van de overledene.

Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. De vereffenaar of de executeur stelt deze boedelbeschrijving op. Hierin komt te staan wat de bezittingen en de schulden zijn van de overledene.

Ik ben erfgenaam, wat nu?

Vanaf het moment van overlijden heb je 3 maanden de tijd om de erfenis te aanvaarden, verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Als je niets doet heb je de erfenis aanvaard.

Stappenplan beneficiair aanvaarden

 1. Akte beneficiair aanvaarden.

  Als je de erfenis beneficiair aanvaardt moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank. Dat is de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Dit kan schriftelijk. Nadat je deze verklaring hebt afgelegd, wordt er een akte opgemaakt. Als er meerdere erfgenamen zijn die beneficiair willen aanvaarden hoeft er maar één verklaring te worden afgelegd. Als er erfgenamen zijn die niet reageren hebben zij na 3 maanden automatisch beneficiair aanvaard. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag dat je erachter komt dat een andere erfgenaam beneficiair heeft aanvaard. Nadat deze akte is opgesteld mag de vereffenaar beginnen.

 2. Beheer nalatenschap.

  De vereffenaar kan nu beginnen met het in kaart brengen van de erfenis. Hij moet dan de administratie verzorgen en de schuldeisers en schuldenaren informeren. Ook moet hij voorkomen dat schulden verder op lopen. Denk bijvoorbeeld aan het opzeggen van abonnementen.

 3. Boedelbeschrijving

  De vereffenaar maakt een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Dit is de boedelbeschrijving. Als de hoogte van bepaalde schulden of bezittingen nog niet bekend zijn neemt de vereffenaar deze ‘pro memorie’ op. Dit houdt in dat de opgeschreven bedragen voorlopig zijn en dus nog kunnen wijzigen. Als peildatum geldt de overlijdensdatum.

 4. Ter inzage leggen van de boedelbeschrijving.

  Let op, dit is niet nodig als het om een relatief eenvoudige erfenis gaat. De (voorlopige) boedelbeschrijving wordt ter inzage gelegd bij de kantonrechter of (als die er is) bij de boedelnotaris. Als uit de boedelbeschrijving blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn moet dat worden gemeld bij de kantonrechter.

 5. Oproeping schuldeisers.

  De vereffenaar informeert de bekende schuldeisers. Zij moeten binnen een bepaalde termijn hun vordering indienen. Meestal is dit binnen 6 weken.

 6. Betalen van de schulden.

  Als er meer bezittingen dan schulden zijn kunnen de schulden worden betaald. Daarna is de vereffening klaar. De resterende bezittingen kunnen naar de erfgenamen.
  Als er minder bezittingen zijn dan schulden wordt er een uitdelingslijst gemaakt. Hierin wordt opgenomen hoeveel elke schuldeiser krijgt. De vereffening is klaar als de uitdelingslijst verbindend is geworden. De vereffenaar betaalt iedere schuldeiser zijn deel.

Wat als ik het niet zelf kan

Als jij de vereffenaar bent kun je ook de hulp inschakelen van een boedelnotaris. De notaris is hierin gespecialiseerd en kan je helpen met het afwikkelen van de erfenis.