Vereffenaar

Vereffenaar

Home » Woordenboek » Vereffenaar
8.5

Betekenis Vereffenaar

De vereffenaar is de door de rechtbank benoemde persoon die de erfenis (waarbij meerdere erfgenamen zijn) beheert en vereffent. Dit moet als er beneficiair is aanvaard of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen, de schuldeisers van de erflater betalen en wat daarna overblijft uitkeren aan de erfgenamen.

Erfgenamen kunnen aan de rechter verzoeken om een vereffenaar te benoemen (zoals een erfgenaam of een executeur). De erfgenamen worden vertegenwoordigd door deze persoon en mogen niet zonder zijn toestemming over de erfenis beschikken.

  -   Het meervoud van Vereffenaar is vereffenaars