Uitdelingslijst

Uitdelingslijst

Home » Woordenboek » Uitdelingslijst
8.6

Wat is een uitdelingslijst?

De uitdelingslijst is de lijst of het overzicht van de baten en schulden bij een nalatenschap. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard.
Een uitdelingslijst wordt ook opgesteld door de curator in een faillissement. Dan heeft de lijst dezelfde functie, namelijk het in kaart brengen van de schuldeisers en hun uitkeringen.

De vereffenaar dient de lijst in bij de boedelnotaris of, als die er niet is, bij de rechtbank. Vervolgens wordt de uitdelingslijst gepubliceerd in de Staatscourant en een regionaal nieuwsblad. Daarna krijgen erfgenamen en schuldeisers van de erflater een bericht van de vereffenaar over de uitdelingslijst.

Binnen een maand na de publicatie kunnen erfgenamen en schuldeisers nog in verzet komen, dus bezwaar maken tegen de inhoud van de lijst als zij het er niet mee eens zijn. Als er binnen die tijd geen verzet is aangetekend dan kan de vereffenaar de schulden van de erflater uitbetalen. Dan is de uitdelingslijst verbindend geworden. De erfgenamen hebben recht op wat overblijft na betaling van alle schulden.

  • Het meervoud van uitdelingslijst is uitdelingslijsten