Boedelnotaris

Boedelnotaris

Home » Woordenboek » Boedelnotaris
8.5

Wat is een boedelnotaris?

Notaris

De boedelnotaris is de notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken zijn bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de afwikkeling de betrokken notaris is, kan je het boedelregister raadplegen.

Een boedelnotaris is niet verplicht, tenzij aangewezen in het testament.

  • Het meervoud van boedelnotaris is boedelnotarissen