Boedelregister

Boedelregister

Home » Woordenboek » Boedelregister
8.5

Betekenis Boedelregister

Het boedelregister is het openbare register van de rechtbank waarin feiten worden ingeschreven die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Het boedelregister kan kosteloos worden geraadpleegd bij de rechtbank (van het arrondissement) van de laatste woonplaats van de erflater in Nederland. Als er geen (bekende) woonplaats is dan kan inzage worden gevraagd bij de rechtbank te Den Haag. Aan een uittreksel uit het boedelregister zijn wel kosten (griffierecht) verbonden.

Voorbeeld van onderwerpen in het boedelregister

Bijvoorbeeld de inschrijving van een boedelnotaris, beneficiaire aanvaarding of verwerping van een nalatenschap en de benoeming van een vereffenaar.

Lees meer over het boedelregister op Wikipedia.

  -   Meervoud van Boedelregister: boedelregisters