Boedelregister

Boedelregister

Home » Woordenboek » Boedelregister
8.6

Wat is het boedelregister?

Het boedelregister is het openbare register van de rechtbank waarin feiten staan die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Het boedelregister kun je kosteloos raadplegen bij de rechtbank (van het arrondissement) van de laatste woonplaats van de erflater in Nederland. Als er geen (bekende) woonplaats is kun je inzage vragen bij de rechtbank te Den Haag. Aan een uittreksel uit het boedelregister zijn wel kosten (griffierecht) verbonden.

Bijvoorbeeld de inschrijving van een boedelnotaris. Alsook de beneficiaire aanvaarding. Daarnaast de verwerping van een nalatenschap en de benoeming van een vereffenaar.

  • Het meervoud van boedelregister is boedelregisters

Lees meer over Boedelregister op Wikipedia

.