Kantonrechter

Kantonrechter

Home » Woordenboek » Kantonrechter
8.6

Wat is een kantonrechter?

De kantonrechter is één van de rechters van een rechtbank. De wet maakt een verdeling tussen bevoegdheden van verschillende soorten rechters. Zo is het kanton bevoegd om te oordelen over zaken waarin het belang maximaal € 25.000 of minder bedraagt.

De RechtspraakDaarnaast heeft de kantonrechter specifieke bevoegdheden. Zo moet een executeur zijn ontslagverzoek bij de kantonrechter indienen. Ook ga je naar het kantongerecht om in bepaalde omstandigheden een vervangende executeur te benoemen en een boedelnotaris aan te wijzen. Deze rechter kan ook een erfenis met een weigerachtige erfgenaam verdelen. Ook verloopt de wettelijke vereffeningsprocedure (grotendeels) via de kantonrechter.

Het is belangrijk om te weten bij welke rechter je jouw zaak moet indienen. Anders loop je het risico op niet-ontvankelijkheid. Dat wil zeggen dat de rechter jouw zaak niet inhoudelijk zal behandelen, omdat je jouw zaak bij de verkeerde rechter hebt ingediend. De hoogste rechter in Nederland is de Hoge Raad. Voor de vestiging van ale rechtbanken kijk je op de site van de rechtspraak.

  • Het meervoud van kantonrechter is kantonrechters

Lees meer over Kantonrechter op Wikipedia