Wat te doen bij weigerachtige erfgenaam?

Wat te doen bij weigerachtige erfgenaam?

Home » Wat te doen bij weigerachtige erfgenaam?
8.6
Wat te doen als erfgenaam niet mee wil werken?

Alle erfgenamen moeten meewerken aan het afhandelen van de erfenis. Niets doen is daarbij geen optie. Je kan een erfgenaam die niet wil meewerken een termijn stellen waarbinnen je alsnog antwoord wenst. Niet meewerken is onrechtmatig. Een weigerachtige erfgenaam kan dus niet blijven weigeren.

Onwillige erfgenaam

Er is iemand overleden, maar één van de erfgenamen wil niet meewerken aan het afronden van de erfenis. Wat kan je doen?

Belangrijk om te weten: uiteindelijk kan de rechter iemand dwingen om een besluit te nemen. Maar kan je voor die tijd niets doen? Jawel, omdat de erfgenaam die niet mee wil werken uiteindelijk toch moet beslissen kan je wel extra druk uitoefenen. Als je uiteindelijk naar de kantonrechter gaat moet je kosten maken. Er moet bij het verzoek aan de kantonrechter een Verklaring van Erfrecht worden toegevoegd en je moet griffierecht betalen.

Stap 1. Laatste waarschuwing

weigerachtige erfgenaam

Wat je doet is een laatste waarschuwing aan de erfgenaam die niet mee wil werken. Je geeft aan dat je straks naar de kantonrechter gaat en dan overbodige kosten moet maken. Die kosten ga je op hem/haar verhalen. Gebruik onze modelbrief om die laatste waarschuwing juridisch goed vorm te geven.

Lees ook: Weigerachtige erfgenaam, toch woning verkopen.

Stap 2. Naar de rechtbank

Als stap 1 geen effect had, dan zit er niets anders op dan naar de rechter te stappen. Je moet nu een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter in de plaats waar de overledene het laatst heeft gewoond. De kantonrechter zal een termijn stellen waarbinnen de erfgenaam moet besluiten. Volgt er geen besluit dan is de erfenis in ieder geval aanvaard. De erfgenaam kan wel om uitstel vragen.

Als de rechter de termijn heeft gesteld dan moet jij die “betekenen” aan de erfgenaam die niet mee wil werken. Dat wil zeggen dat je een deurwaarder moet inschakelen. Daarna wordt de beslissing in het boedelregister ingeschreven en gaat de termijn pas lopen.

Artikel 4:192 Burgerlijk Wetboek

De juridische grond voor de mogelijkheid om een weigerachtige erfgenaam onder druk te zetten vind je in artikel 192 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 192
1. Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard
hebbende erfgenaam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn
keuze reeds eerder heeft gedaan.
2. Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor
op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de
belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de
beschikking onder vermelding van de gedane betekening heeft doen inschrijven in het
boedelregister. De kantonrechter kan op verzoek van de erfgenaam de termijn voor de afloop
daarvan een of meer malen verlengen; de verlenging wordt in het boedelregister
ingeschreven.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis