Onrechtmatig

Onrechtmatig

Home » Woordenboek » Onrechtmatig
8.6

Wat is een onrechtmatig?

Recht of Wet

Iets is onrechtmatig als het handelen of nalaten van iemand een inbreuk maakt op het recht, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met ongeschreven recht. Ook wel onrechtmatige daad genoemd.

Onder inbreuk op een recht valt bijvoorbeeld het recht op privacy. Als inbreuk wordt gemaakt op jouw privacy, is er meestal sprake van een inbreuk op het recht.

Indien iemand in strijd handelt met een wettelijke plicht is dit per definitie onrechtmatig.

Ongeschreven recht heet ook wel gewoonterecht.

    De formele regeling hiervoor vind je in art. 6:162 BW.

    Lees meer over Onrechtmatig op Wikipedia

    .