Weigerachtige erfgenaam, toch woning verkopen

Weigerachtige erfgenaam, toch woning verkopen

Home » Weigerachtige erfgenaam, toch woning verkopen
8.6
Kan ik woning verkopen als niet alle erfgenamen meewerken?

De woning in een erfenis kan alleen verkocht worden als alle erfgenamen meewerken. Als er één erfgenaam weigert dan kan je die dwingen. Dat kan via de kantonrechter of zelf met een brief. Kijk wel uit met je termijn van levering.

De weigerachtige erfgenaam

weigerachtige erfgenaam

Wat te doen als niet alle erfgenamen mee willen werken aan de verkoop van een woning? Kan dan één weigerachtige erfgenaam de hele afronding tegenhouden? Want zonder handtekening kan de verkoop toch niet doorgaan?

Nee, zo is het niet. De rechter heeft al eerder bepaald dat in dergelijke gevallen de weigerachtige erfgenaam gedwongen kan worden tot verkoop. Er moet dan wel een redelijk bod zijn, en de andere erfgenamen moeten het eens zijn. Dat wil zeggen dat uiteindelijk één erfgenaam niet dwars kan blijven liggen.

Lees de uitspraak van de rechter na op www.rechtspraak.nl

Lees ook: Wat te doen bij een weigerachtige erfgenaam?

Hoe zit dat juridisch ook al weer

weigerachtige erfgenaam

De nalatenschap is een zogeheten onverdeelde boedel. Die is in gemeenschappelijk bezit van de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn en in welke verhouding kan blijken uit een Verklaring van Erfrecht. Alleen tezamen kunnen alle erfgenamen dus een besluit nemen.

Voor besluiten die onontkoombaar zijn en/of met een spoedeisend karakter kan ook één van de erfgenamen handelen. Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn ontstaat dan een verhaalsrecht op de boedel. Ook hier ontstaan trouwens regelmatig conflicten: “welk onderhoud is noodzakelijk en moet direct uitgevoerd?”. Wees dus voorzichtig met het opdragen van dit soort werkzaamheden.

Zolang de woning niet is verkocht lopen de kosten gewoon door. De WOZ, vaste lasten en onderhoud moeten betaald. Die kosten kan je betalen uit de erfenis. Maar die wordt daardoor wel minder waard.

Praktijk

In de praktijk kan bovenstaande niet altijd even makkelijk uit te voeren zijn. De woning stond in de verkoop. De koper gaat in op het bod. De verkopers blijken uiteindelijk niet te kunnen leveren. Omdat die ene erfgenaam weigert om mee te werken aan de overdracht. Het is dan maar de vraag of de koper wil wachten tot een rechter uitspraak heeft gedaan om jullie onderlinge problemen op te lossen. Kijk dus zeker uit met het ondertekenen van een koopcontract. Als je niet kan leveren moet je 10% boete betalen.

Een alternatief is om de niet meewerkende erfgenaam uit te kopen. Ook dan heb je een probleem als die erfgenaam niet akkoord gaat met de prijs die door een onafhankelijke taxateur is bepaald.

Wil jij trouwens voorkomen dat deze situatie zich voordoet bij jouw erfenis? Dan moet je in een testament een executeur aanwijzen. Geef die afwikkelingsbevoegdheid. Dan kan die de woning gewoon verkopen.

Ook als er een executeur is, met minder bevoegdheden kan die niet altijd het huis verkopen. In sommige gevallen is ook dan de medewerking van de erfgenamen noodzakelijk.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis