Mogen erfgenamen in plaats van executeur huis verkopen?

Mogen erfgenamen in plaats van executeur huis verkopen?

Home ยป Mogen erfgenamen in plaats van executeur huis verkopen?
8.4
Mogen erfgenamen een huis verkopen als er een executeur is?

De erfgenamen kunnen zelf het huis verkopen als dit niet tot de bevoegdheden van de executeur behoort. Die bevoegdheden staan in het testament. Gebruikelijk is dat de executeur goederen en soms de woning kan verkopen om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Deze bevoegdheden kunnen ook uitgebreid zijn met het afhandelen van de hele erfenis.

Verkoop huis door erfgenamen en executeur

huis te koop

Het is niet ongebruikelijk dat in de nalatenschap ook een huis of woning van de overleden erflater valt. De vraag is dan of die woning moet of mag worden verkocht. Mogen de erfgenamen de woning verkopen als er een executeur is?

Executeur mag alle goederen verkopen

De executeur mag alle goederen van de erflater verkopen. Maar dat mag alleen als dat nodig is voor het kunnen betalen van de schulden van de nalatenschap. Dat is juist de taak van de executeur en niet van de erfgenamen.

Als er geen schulden zijn die dit noodzakelijk maken, dan kan de executeur alleen met medewerking van alle erfgenamen de woning verkopen.

Overleg met erfgenamen

Ook bepaalt de wet dat de executeur zoveel mogelijk moet overleggen met de erfgenamen over de keuze van de door de executeur te verkopen goederen.

De erflater kan in zijn of haar testament ook anders bepalen. De erflater kan deze overlegverplichting bijvoorbeeld hebben uitgesloten. Of hij of zij kan juist hebben bepaald dat toestemming van alle erfgenamen nodig is voor de verkoop van de woning.

De executeur moet ook overleggen met de persoon die het vruchtgebruik van de nalatenschap heeft of zijn of haar toestemming hebben.

Bezwaar door erfgenamen

Het is niet ondenkbaar dat een of meer erfgenamen tegen de verkoop van de woning zijn. De erfgenaam die er tegen is, kan dan bezwaar maken tegen de voorgenomen verkoop. Dat is iets anders dan de erfgenaam die niet mee wil werken aan de afwikkeling omdat die het niet eens is met een voorstel.

De executeur moet de erfgenaam dan in de gelegenheid stellen om de kwestie voor te leggen aan de kantonrechter. Als de erfgenaam dat heeft gedaan, dan moet de executeur eerst de beslissing van de rechter afwachten en respecteren. De rechter kan bepalen dat de bezwaren van de erfgenamen tegen de verkoop gegrond zijn. De woning kan dan niet worden verkocht door de executeur.

Gemeenschappelijke woning

Let op: als de woning van de erflater tot een huwelijksgemeenschap met de langstlevende echtgenoot behoort, dan is altijd de medewerking van de langstlevende echtgenoot nodig voor een verkoop van de woning. Daarbij maakt het type executeur niet uit.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Executeur benoemen