Wie moet de erfbelasting betalen?

Wie moet de erfbelasting betalen?

Home ยป Wie moet de erfbelasting betalen?
8.4
Wie moet de erfbelasting betalen?

De erfgenamen betalen de erfbelasting. Dit is anders als er een legaat wordt verkregen vrij van recht of als er sprake is van de wettelijke verdeling.

Erfbelasting betalen

De aangifte erfbelasting wordt gedaan door de erfgenamen. Als er een executeur is benoemd doet de executeur de aangifte. Als de aangifte erfbelasting is ingediend, zal de Belastingdienst in een aanslag vaststellen hoe hoog erfbelasting zal zijn.

Wie ontvangt de aanslag?

erfbelasting betalen

Degene die de aangifte erfbelasting indient kan aangeven wie de aanslag ontvangt. De Belastingdienst geeft 3 opties:

  • De contactpersoon, die betaalt dan de aanslagen erfbelasting en verrekent dat met de erfenis.
  • Iedere erfgenaam, ieder van hen betaalt dan voor zichzelf de erfbelasting.
  • De executeur, die betaalt dan de aanslagen erfbelasting.

Wie betaalt?

De erfgenaam is de belastingplichtige voor de erfbelasting. Dus, de erfgenaam moet de erfbelasting betalen. Dit is anders als er een legaat is verkregen vrij van recht of als er sprake is van de wettelijke verdeling.

Vrij van recht

De erflater kan in zijn of haar testament hebben bepaald dat een legaat vrij van recht is. Dit houdt in dat de legataris geen erfbelasting hoeft te betalen. De erfbelasting wordt dan voldaan uit de rest van de erfenis.

De erfbelasting is dan onderdeel van de kosten van de nalatenschap. De gezamenlijke erfgenamen betalen dan de belasting over het legaat.

Wettelijke verdeling

erfbelasting betalen

Als er geen testament is opgesteld geldt de wettelijke verdeling. De langstlevende erft dan alle bezittingen en schulden. De kinderen zijn dan wel erfgenaam, maar ontvangen nog niets. Zij krijgen een vordering op de langstlevende. Zij krijgen hun deel van de erfenis pas op het moment dat de langstlevende overlijdt.

Het betalen van de erfbelasting ligt dan bij de langstlevende. Dit geldt ook voor de erfbelasting die over de kindsdelen betaald moet worden.

De langstlevende kan uitstel van betaling vragen. De Belastingdienst stelt dan wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?