Aangifte erfbelasting

Home ยป Aangifte erfbelasting
8.4

Na een overlijden kan het zijn dat de erfgenamen aangifte erfbelasting moeten doen. Dat is niet altijd het geval. Erfbelasting hoef je namelijk pas te betalen nadat de erfenis een bepaalde waarde te boven gaat. Over een bepaald gedeelte van de erfenis hoef je geen erfbelasting te betalen. Dat is de vrijstelling.

Wie moet de erfbelasting betalen?

Wie moet de erfbelasting betalen? De erfgenamen betalen de erfbelasting. Dit is anders als er een legaat wordt verkregen vrij van recht of als er sprake is van de wettelijke verdeling. Erfbelasting betalenWie ontvangt de aanslag? Wie betaalt?De...

Lees meer

Erfenis van broer of zus

Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden broer of zus? Als jullie ouders niet meer leven, zijn alleen de broers en zussen erfgenaam. Dat is anders als er een testament is gemaakt. Dan staan de erfgenamen in het testament. Overleden broer of...

Lees meer

Erfenis van kind

Wie zijn de erfgenamen van mijn overleden kind? De erfgenamen van jouw overleden kind zijn de partner en eventuele kinderen. Zijn die er niet? Dan ben jij, als ouder, en eventuele broers en zussen, erfgenaam. Dat is de verdeling volgens de wet. Het...

Lees meer