Aangifte erfbelasting

Home » Aangifte erfbelasting
8.6

Na een overlijden kan het zijn dat de erfgenamen aangifte erfbelasting moeten doen. Dat is niet altijd het geval. Erfbelasting hoef je namelijk pas te betalen nadat de erfenis een bepaalde waarde te boven gaat. Over een bepaald gedeelte van de erfenis hoef je geen erfbelasting te betalen. Dat is de vrijstelling.

Betaalt de Koning erfbelasting?

Betaalt de Koning erfbelasting? Nee, de Koninklijke familie betaalt in Nederland geen erfbelasting. Zij betalen ook geen schenkbelasting. Zij zijn in de Grondwet vrijgesteld van deze belastingen. Daarmee zijn zij de enige in Nederland. Erfbelasting...

Lees meer

Ik erf een huis

Ik heb een huis geërfd, wat nu? Als je een huis erft moet je eerst besluiten of je deze erfenis aanvaardt, verwerpt of beneficiair aanvaardt. Houd bij het aanvaarden van de erfenis rekening met de belastingen en de afspraken met eventuele andere...

Lees meer

WOZ-waarde en erfbelasting

Moet ik bij de aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van de woning gebruiken? Ja, bij de aangifte erfbelasting is de WOZ-waarde van de woning van belang. Je kunt de WOZ-waarde van het overlijdensjaar nemen, of van het jaar daarna. WOZ-waarde voor de...

Lees meer