Moet executeur aangifte erfbelasting doen?

Moet executeur aangifte erfbelasting doen?

Home » Moet executeur aangifte erfbelasting doen?
8.6
Moet de executeur ook de aangifte erfbelasting doen?

Ja, de executeur moet de aangifte doen. Er staan zware sancties op als hij dit niet doet. Zo is de executeur hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting.

Aangifte erfbelasting

executeur aangifte

De executeur moet de nalatenschap afwikkelen. Sinds 2012 moet de executeur op grond van de Successiewet de aangifte erfbelasting ondertekenen. Dit moet de executeur zelf doen en kan het ondertekenen dus niet overlaten aan een ander. De executeur moet namens alle erfgenamen de aangifte erfbelasting doen. Als de executeur eenmaal de aangifte heeft gedaan, is hij of zij verplicht om de aanslag te betalen. De executeur kan bezwaar maken en in beroep gaan tegen (voorlopige) aanslagen.

Als na acht maanden na het overlijden van de erflater geen aangifte is uitgereikt, moet de executeur binnen veertien dagen na die termijn om uitreiking aan de belastinginspecteur verzoeken.

Let op: als de aangifte niet, te laat of onjuist wordt gedaan, kan dit leiden tot een strafbaar feit van de executeur. Het naleven van de verplichting tot het doen van aangifte erfbelasting is daarom van groot belang.

Hoofdelijke aansprakelijkheid executeur

De executeur wordt door het doen van de aangifte hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting die de erfgenamen moeten betalen. Dit is geregeld in artikel 47 van de Invorderingswet. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan vergaande gevolgen hebben voor de executeur. Bijvoorbeeld in de situatie dat er verzwegen buitenlands vermogen blijkt te zijn van de overleden erflater.

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt namelijk in dat de executeur de erfbelasting moet betalen als de erfgenamen de erfbelasting niet zelf betalen. De executeur en erfgenamen zijn in dat geval dus beiden aansprakelijk. De Belastingdienst zal de executeur echter pas aanspraken tot betaling als de erfgenamen nalaten om de erfbelasting te betalen.

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Als het niet aan de executeur is te wijten dat de aanslag tot een te laag bedrag is opgelegd of anderszins te weinig belasting is geheven, kan de executeur de hoofdelijke aansprakelijkheid afweren.

Het is vanwege deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor de erfbelasting van belang om goed af te wegen of je de taak van executeur aanvaardt. Daarbij is het ook verstandig om vóór het aanvaarden van de benoeming het vermogen (in het buitenland) van de erflater in kaart te brengen en te controleren of er voldoende vermogen is om alle schulden te betalen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting