Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Home » Woordenboek » Aansprakelijkheid
8.6

Wat is een aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid houdt in dat iemand anders verantwoordelijk is voor jouw schade. Die persoon moet de schade vergoeden. In beginsel moet iedereen zijn eigen schade herstellen, maar in sommige gevallen is iemand anders aansprakelijk voor de schade.

De vergoeding van schade gebeurt niet vanzelf. Je moet de persoon aansprakelijk stellen. Er zijn vier soorten aansprakelijkheid:

aansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid: ontstaat als de verplichtingen uit een contract niet worden nageleefd.
  • Wettelijke aansprakelijkheid: aansprakelijkheid die in de wet staat, zoals een onrechtmatige daad.
  • Schuldaansprakelijkheid: ontstaat door het handelen van iemand.
  • Risicoaansprakelijkheid: ontstaat door schade die iemand anders veroorzaakt zonder dat die persoon zelf een verwijt valt te maken.

Een natuurlijk persoon kan aansprakelijk zijn, maar een rechtspersoon ook.