Wie moet aangifte erfbelasting doen?

Wie moet aangifte erfbelasting doen?

Home » Wie moet aangifte erfbelasting doen?
8.6
Wie moet de aangifte erfbelasting doen?

In principe is dat iedere erfgenaam. In de praktijk is dat één van de erfgenamen die het namens hen allen regelt. Is er een executeur, dan doet de executeur de aangifte. Tussenvarianten waarbij verschillende erfgenamen aangifte doen komen ook voor.

Wie doet aangifte erfbelasting?

Juridisch gezien is iedere erfgenaam verplicht om aangifte van de erfbelasting te doen. In de praktijk is dat niet zo praktisch. De totale aangifte moet op 100% van de erfenis uitkomen. Alle aangiftes moeten uitgaan van dezelfde feiten.

aangifte doen

De Belastingdienst verstuurt het verzoek dan ook aan één erfgenaam. Is er een langstlevende? Dan zal die de het verzoek tot aangifte ontvangen. Het kan ook zijn dat het oudste kind de uitnodiging ontvangt.

Volmacht

De erfgenamen kunnen elkaar een volmacht geven. Dat kan zeer handig zijn. Zoals je hiervoor ziet nodigt de Belastingdienst het oudste kind uit. Die kan dan de aangifte doen voor alle broers en zussen. Dat is natuurlijk heel praktisch. Voor een aangifte erfbelasting heb je een aantal stukken nodig. Bijvoorbeeld het banksaldo, de WOZ aanslag, mogelijk de laatste IB-aangifte. Er is meestal één iemand die over die stukken beschikt. De anderen hebben die stukken dan niet.

De Belastingdienst vraagt trouwens niet om een bewijs van die volmacht.

Je kunt ook een adviseur een volmacht geven. Je kunt de aangifte erfbelasting dus uitbesteden. De DoeHetZelfNotaris biedt ook deze optie. Wij doen de aangifte namens jou (en de overige erfgenamen). Wij nemen het werk uit handen en geven tips om erfbelasting te besparen.

aangifte doen

Executeur verplicht aangifte te doen

De executeur is wettelijk verplicht om de aangifte erfbelasting te doen. Bovendien moet die er ook voor zorgen dat de erfbelasting betaald gaat worden. Hiervoor is de executeur zelfs persoonlijk aansprakelijk. Het aangifte doen kan dan zonder overleg met de erfgenamen. Je bent alleen executeur als je tot executeur bent benoemd in een testament en jij deze benoeming hebt aanvaard. Als executeur kun je een verklaring van executele aanvragen.

In alle andere gevallen ben je hooguit de gevolmachtigde.

Geen aangifte doen

Wat nou als dat familielid geen aangifte doet? Dan ontstaat een vreemde situatie. Juridisch blijft iedere erfgenaam verantwoordelijk voor het doen van aangifte. Je moet dus alsnog aangifte doen. Je kunt dus niet onder een naheffing uitkomen door te verwijzen naar een gevolmachtigde of familielid.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting