WOZ-waarde en erfbelasting

WOZ-waarde en erfbelasting

Home ยป WOZ-waarde en erfbelasting
8.6
Moet ik bij de aangifte erfbelasting de WOZ-waarde van de woning gebruiken?

Ja, bij de aangifte erfbelasting is de WOZ-waarde van de woning van belang. Je kunt de WOZ-waarde van het overlijdensjaar nemen, of van het jaar daarna.

WOZ-waarde voor de erfbelasting

Bij de aangifte erfbelasting moet je de WOZ-waarde van de woning opgeven. Dit is vastgelegd in artikel 21 van de Successiewet. Het gaat dan om de WOZ-waarde in het jaar van overlijden, of in het volgende jaar. Als de WOZ-waarde daalt, kun je er voor kiezen om de waarde van het volgende jaar te gebruiken. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder erfbelasting je hoeft af te dragen.

Bezwaar WOZ

Als je de indruk hebt dat de WOZ waarde te hoog is, kun je bezwaar maken tegen de hoogte. In dit geval heeft dat een dubbel effect. Je betaalt minder WOZ-belasting maar je hebt ook een lagere waarde in de erfenis waardoor je minder erfbelasting hoeft te betalen. Het is dus altijd van belang om kritisch naar de WOZ-waarde te kijken.

Onderlinge verhouding tussen erfgenamen

In de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen mag je niet zomaar gebruik maken van de WOZ-waarde. De rechtbank Midden-Nederland heeft hier een uitspraak over gedaan.

WOZ-waarde erfbelasting

In deze zaak ging het om een onterft kind. In de erfenis zat een woning, maar deze woning werd door een ander kind gehuurd. Er was discussie over welke waarde de erfgenamen konden gebruiken voor het vaststellen van de legitieme portie.

De rechtbank overwoog als volgt: “(…) de WOZ-waarde is niet altijd een accurate weergave van de waarde in het economisch verkeer van een onroerende zaak. De WOZ-waarde is dan ook niet zonder meer bruikbaar voor de waardering in een civiele procedure“. In dit geval konden de erfgenamen geen gebruik maken van de WOZ-waarde. Hier werd gebruik gemaakt van de taxatiewaarde om de waarde van de woning te bepalen. Deze waarde kunnen de erfgenamen dan gebruiken om de legitieme portie vast te stellen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting