WOZ-waarde

WOZ-waarde

Home » Woordenboek » WOZ-waarde
8.6

Wat is een WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning en andere onroerende zaken. Deze waarde wordt geschat aan de hand van een taxatie. Een taxateur voert de taxatie uit.

Rekenmachine delen

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. De peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke belastingen. Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en waterschapslasten.

De WOZ-waarde is ook van belang bij de schenk- en erfbelasting. Krijg jij een woning geschonken of erf jij een woning? Dan is de WOZ-waarde van belang voor het vaststellen van de belasting.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken.

  • Het meervoud van WOZ-waarde is WOZ-waardes

De formele regeling hiervoor vind je in Wet Waardering Onroerende Zaken.

Lees meer over WOZ-waarde op Wikipedia

.