Schenkbelasting

Schenkbelasting

Home » Woordenboek » Schenkbelasting
8.6

Wat is een schenkbelasting?

Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de schenker de belasting betaalt of de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht.

Schenkbelasting kent vrijstellingen. Dat zijn bedragen die je belastingvrij mag schenken. De hoogte van die bedragen verschilt afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de schenker. Voor kinderen is een hogere vrijstelling dan voor mensen die geen familie zijn.

Logo Belastingdienst

Jaarlijks vindt er per 1 januari een aanpassing aan de inflatie plaats. Wij publiceren jaarlijks de actuele tarieven en vrijstellingen van schenkbelasting en de tarieven en vrijstellingen erfbelasting. Je kunt natuurlijk ook kijken op de website van De Belastingdienst.

Een ander woord voor schenkbelasting is schenkingsrecht.

  • Het meervoud van schenkbelasting is schenkbelastingen

Lees meer over Schenkbelasting op Wikipedia

.