Vrijstellingen en tarieven erfbelasting

Home » Vrijstellingen en tarieven erfbelasting
8.5

Actuele tarieven erfbelasting 2024

Logo Belastingdienst

In Nederland ben je erfbelasting verschuldigd over een erfenis die je ontvangt.

Er zijn vrijstellingen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Je betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt. De vrijstellingen zijn verschillend en hebben te maken met de verhouding die je had tot de overledene. Onder omstandigheden worden pleegkinderen behandeld als kinderen. De tarieven van de vrijstellingen worden ieder jaar bijgesteld. Datzelfde geldt voor de tariefgroepen van de belastingheffing. Hieronder staan de actuele tarieven erfbelasting en de vrijstellingen.

De berekening van erfbelasting doe je in twee stappen. In enkele rekenvoorbeelden leggen we dat uit.

Tabel: vrijstelling erfbelasting 2024

Over het eerste deel van een erfenis hoef je geen belasting te betalen. Dat deel heet een vrijstelling. Die vrijstelling verschilt per persoon en is bepaald door jouw verhouding tot de overledene.

VerhoudingVrijstelling
Partner, echtgenoot€ 795.156,-
Kind of kleinkind€ 25.187,-
Ouder€ 59.643,-
Kind met een handicap€ 75.546,-
Andere erfgenaam€ 2.658,-
Bron: Belastingdienst

Als ouders erven dan is de vrijstelling voor beide ouders gezamenlijk het genoemde bedrag. Is er maar één ouder dan geldt de vrijstelling voor die ene ouder.

Samenwonenden. De vrijstelling voor partners of echtgenoten kan ook van toepassing zijn als je samenwoont. Daar zijn dan wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Tarief erfbelasting 2024

Het tarief aan erfbelasting wordt door twee factoren bepaald. De waarde van de erfenis en de verhouding die je hebt tot de overledene (de erflater).
Op de site van De Belastingdienst staat een Rekenhulp waarmee je exact kunt uitrekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen.

Tabel: Tarief erfbelasting 2024

Waarde erfenisPartner en (pleeg)kinderenKleinkinderen/verdere afstammelingenOverige erfgenamen
€ 0 – € 152.368,-10%18%30%
€ 152.368,- en meer20%36%40%
Bron: Belastingdienst

Goede doelen betalen geen belasting

ANBI Logo

Dan is er nog een algemene vrijstelling van erfbelasting voor Goede Doelen die de zogeheten ANBI status hebben. Dat is een door de Belastingdienst afgegeven verklaring dat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Zij betalen helemaal geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Datzelfde geldt voor stichtingen en verenigingen die de SBBI status hebben. Dat zijn Sociaal Belang Behartigende Instellingen. Je kan een Goed Doel opnemen in jouw testament of nalaten met een legaat.

Aangifte erfbelasting € 489,-

  • 100% online
  • Wij doen al het werk